Co se právě děje?

Před 14 lety byl zvolen první ombudsman

Dne 12.12.2000 byl zvolen první český ombudsman, kterým se stal JUDr. Otakar Motejl. Funkci vykonával od 18.12.2000, kdy složil poprvé “ombudsmanský” slib (podruhé ho složil v prosinci 2006, když byl znovu zvolen), až do 9.5.2010, kdy zemřel.

Projekt „Seznam se bezpečně!“

Projekt upozorňuje na odvrácenou tvář internetu, zdůrazňuje nebezpečí skrytá za nejrůznějšími identitami na internetu a snaží se naučit děti řešit situace, do kterých se mohou dostat. Do nebezpečných situací se může dostat každý, riziko nepodceňujte!

25 let Úmluvy o právech dítěte

Dne 20.11.1989 byla Valným shromážděním OSN přijata Úmluva o právech dítěte, dnes tedy slaví 25 let. V České republice platí od 6.2.1991.

Zajímáte nás

V říjnu zahájila ombudsmanka sérii osvětových návštěv krajů nazvaných „Zajímáte nás“ s cílem setkat se s občany, vysvětlit jim jejich práva i to, v čem jim ombudsman může pomoci. V rámci návštěv nezapomíná ani na děti a mládež.

Představení práce ombudsmanky v Polsku

Ombudsmanka přijala pozvání Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky představit svou činnost na semináři o ochraně práv dětí konaném 30. září ve Varšavě.

Slavíme 2. narozeniny!

Jsou to dva roky, co jsme spustili tento web pro děti a náctileté a zřídili speciální e-mailovou schránku deti@ochrance.cz. Jen jejím prostřednictvím jsme od té doby pomohli skoro stovce dětí.