Zápisy do prvních tříd

Ředitelé školy musí do první třídy přijmout všechny děti, které přijdou k zápisu, pokud splňují podmínku věku pro školní docházku, mají trvalé bydliště ve spádové oblasti školy a pokud to kapacita školy dovolí. Žádná jiná kritéria ředitel podle zákona nemůže používat, aby mezi dětmi vybíral, které přijme a které ne.

Podle ombudsmanky jsou ředitelé některých škol ve složité situaci, když se jim hlásí do první třídy víc dětí ze spádové oblasti, než mohou přijmout. Někteří pak zkoušejí vymyslet různé další podmínky, třeba, že děti přijímají podle pořadí, v jakém k zápisu přišly, takže kdo přijde později, má smůlu. Nebo si vybírají podle toho, jak dítě „dopadlo“ u testu školní zralosti. Jenže takhle postupovat nesmí, zákon jim to nedovoluje. Test školní zralosti nejsou přijímací zkoušky, takže výsledek nesmí být důvodem pro odmítnutí. Pokud by se řediteli zdálo, že dítě není zralé, aby nastoupilo do první třídy, musí na to rodiče upozornit a poradit jim, aby si např. požádali o odklad ve školní docházce, nebo aby navštívili odbornou poradnu pro děti nebo aby se dítěti až do září více věnovali a připravili ho na nástup do školy.