AKTUÁLNĚ: VYHLÁSILI JSME SOUTĚŽ PRO STŘEDOŠKOLAČKY A STŘEDOŠKOLÁKY – Elevator: nápadem to začíná

Čím se zabýváme

Ombudsman kontroluje činnost úřadů. To znamená, že prošetřuje, jestli úřady postupují správně a jednají včas.

Můžeme pomoci například, když:

 • sociální pracovník/ice nejedná správně,
 • soudní řízení trvá dlouho,
 • soudce/kyně se chová nevhodně,
 • ve škole Tebe nebo Tvoje kamarády šikanují a škola ani školní inspekce s tím nic nedělají,
 • jsi nebyl/a přijat/a do školy,
 • v dětském domově je neobvykle přísný režim, vychovatelé nebo ostatní děti se k Tobě nechovají dobře (dochází k šikaně) apod.,
 • Tví rodiče nedostali sociální dávky, přestože si myslí, že na ně mají nárok,
 • babičce nebo dědečkovi úřady špatně spočítaly důchod,
 • stavební úřad neřeší špatný (stavebně-technický) stav budovy nebo to, že soused staví bez povolení,
 • úřady neřeší skládku odpadu na místě, kde je její vytváření zakázáno,

Nemůžeme ale pomoci například, když:

 • chceš změnit rozhodnutí soudu (v tomto případě je třeba věc řešit jinak, např. podat odvolání),
 • chceš, aby Policie ČR postupovala jinak při vyšetřování (jisté možnosti má v těchto záležitostech státní zástupce, který na činnost Policie ČR dohlíží),
 • lidé mají mezi sebou spory - např. sousedé o pozemek, rodiče či jiní rodinní příslušníci mezi sebou apod. (tady je třeba se obrátit na soud).

Ombudsman také preventivně navštěvuje a kontroluje zařízení, jako jsou dětské domovy nebo výchovné ústavy, psychiatrické léčebny, vězení pro mladistvé, policejní oddělení s policejními celami, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, apod.

Přispívá i k ochraně osob před diskriminací. Znamená to, že může pomoci v případě, kdy někdo zachází s jiným člověkem hůř jen kvůli jeho věku, barvě pleti, národnosti, náboženství nebo pohlaví.

Ombudsman také systematicky monitoruje práva osob se zdravotním postižením a nucené návraty lidí, kteří pobývali neoprávněně na území České republiky.

Informační leták o působnosti ombudsmana ke stažení zde.