Slovenské referendum o rodině se koná se 7.2.2015

Věděli jste, že na Slovensku se bude konat dne 7.2.2015 velké referendum o zásadních a velmi diskutovaných otázkách rodiny? Slováci tak budou rozhodovat o následujících třech tématech:

  1. Souhlasíte s tím, aby se manželstvím nemohlo nazývat žádné jiné spolužití osob kromě svazku mezi jedním mužem a jednou ženou?
  2. Souhlasíte s tím, aby párům nebo skupinám osob stejného pohlaví nebylo umožněné osvojení (adopce) dětí a jejich následná výchova?
  3. Souhlasíte s tím, aby školy nemohly vyžadovat účast dětí na vyučování v oblasti sexuální výchovy či eutanazie, pokud jejich rodiče nebo přímo děti nesouhlasí s obsahem vyučování?

Pokud vás tato problematika zajímá více, bližší informace najdete například zde: http://www.minv.sk/?referendum