Podporujeme justici přátelskou k dětem

Přestože se dnes mezinárodně slaví Den rodiny, ne všechny děti mají to štěstí bezstarostného dětství. Soudních řízení v zemích EU se každoročně účastní stovky tisíc dětí. Průzkum odhalil, že praxe účasti dětí u soudů se značně liší napříč členskými státy i jednotlivými soudy, a že postupy nejsou pokaždé k dětem vstřícné. Z jejich zjištění:

  • právo dětí být slyšeno před soudem se zlepšilo, ale stále je třeba zajistit vhodné podmínky a techniky pro vyslýchání dětí
  • právo na informace obvykle sice najdeme v zákonech států, často ale chybí informace a materiály o právech dětí a soudních postupech, uzpůsobených na míru dětem
  • pokrok zaznamenala i práva dítěte na soukromí a práva na ochranu před poškozením a opakovanou traumatizací, stále je ale potřeba zvyšovat standard – například zajistit oddělené místnosti tak, aby se dítě nesetkalo s pachateli
  • personál často postrádá zkušenosti v zacházení s dětmi v citlivých situacích a je třeba zajistit efektivní přístup dětí k právní pomoci a podpoře pro děti v citlivých situacích

Přečtěte si celou publikaci na http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-child-friendly-justice-professionals-summary_cs.pdf