Ministerstvo vydalo standardy kvality péče o děti v dětských domovech

Ombudsman má za úkol kontrolovat, jak je s dětmi v dětských domovech a jiných zařízeních zacházeno, a proto nejen jezdí na pravidelné preventivní návštěvy do zařízení, ale také sleduje, co je v této oblasti nového. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nyní vydalo speciální pokyn, ve kterém stanoví standardy kvality péče o děti v zařízeních.

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-5808/2015 platí od 28. 3. 2015 a stanoví standardy kvality péče o děti v zařízeních (přesněji jde o tzv. školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, tj. v dětských domovech, dětských domovech se školou, výchovných ústavech, diagnostických ústavech a střediscích výchovné péče). Úplné znění tohoto metodického pokynu naleznete zde.

Účelem standardů kvality je nastavit a udržet srovnatelnou úroveň kvality poskytované péče v jednotlivých zařízeních napříč celou Českou republikou a zvyšovat kvalitu péče o děti v zařízeních. Standardy kvality jsou určeny pracovníkům zařízení pro metodické vedení, sebereflexi a sebehodnocení práce a zařízení. Také slouží jako úvodní informace pro nové pracovníky, zabývají se dalším vzděláváním pracovníků a pomáhají zřizovatelům pro monitoring a kontrolu poskytované péče.

Co je ale nejdůležitější, pomáhají zejména dětem a rodičům lépe se orientovat v tom, co mohou od péče očekávat. Standardy jsou členěny do pěti tematických oblastí (1. Vymezení činnosti a informovanost, 2. Průběh péče a návazné služby, 3. Personální agenda, 4. Organizační aspekty, 5. Prostředí výkonu péče), každá oblast obsahuje záměr standardu a konkrétní kritéria kvality.

Cílem standardů je zaměřit se na hodnoty, které jsou pro dítě umístěné v zařízení důležité a podstatné. Ve standardech se proto například píše, jak podporovat vztahy dítěte, jak se mohou děti podílet na dění kolem nich, jak mohou spolurozhodovat s dospělými. Je totiž důležité, aby se všechny děti (a to nejen v zařízeních) mohly vyjadřovat k věcem, které se jich týkají a mohly je také ovlivňovat. Konkrétní standardy se věnují tomu, jak podporovat rodiny dětí v zařízeních, jak rozvíjet samostatnost dětí, aby byl přechod mladých dospělých do samostatného života co nejklidnější apod. Na podobné otázky se soustředí i ombudsman při svých návštěvách.

Standardy péče o ohrožené děti a jejich rodiny, které vydal ombudsman v roce 2013, můžete najít tady.