Co se právě děje?

Zkoušky k řidičskému oprávnění se mohou opět skládat i v autoškolách

Zástupce ombudsmanky řešil zajímavou stížnost. Obrátila se na něj autoškola v souvislosti se zkouškami odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění. Ministerstvo totiž trvalo na tom, že teoretická část zkoušek se může vykonávat pouze v prostorách úřadů a nikoli v autoškolách.

Maso nebo makrobiotika? Ať rozhodne soud!

Italský soud řešil zajímavý případ. Rodiče, kteří spolu nežijí, ale v péči o dítě se střídají, se nemohli domluvit, co vařit za jídlo. Otec chodil se synem do fast foodu nebo k babičce vařící tradiční kuchyni založenou zejména na masitých pokrmech a matka naopak v týdnu připravovala makrobiotickou stravu. Proto se obrátili na soud.

Příručka WebWeWant pro teegenary

Jak říká jedno lehce upravené české přísloví „internet je dobrý sluha, ale zlý pán“. Proto vznikla zajímavá příručka pro teenagery, kde se dozvíte cenné informace například o závaznosti smluvních podmínek, které určitě běžně „odklikáváte“ na internetu, zjistíte, jak se bránit, pokud vám někdo na internetu narušil vaše soukromí, co je to právo být zapomenut nebo jak funguje ochrana autorských práv.

Nedoplatky za komunální odpad se týkají i dětí a mladých dospělých

Je vám 17 let a máte zablokovaný bankovní účet z důvodu dluhu na poplatku za komunální odpad? Nebo vám už bylo 18 let a městský úřad po vás takovýto dluh vymáhá? Obezřetnosti není nikdy dost a vždy je dobré mít dostatek kvalitních a srozumitelných informací.

Zpráva OSN o diskriminace dětí se zdravotním postižením v České republice

Výbor OSN vydal 17.4.2015 svou první zprávu o dodržování Úmluvy o právech osob se zdravotním v České republice. Některé body se týkají i situace dětí se zdravotním postižením, například ochrana před zneužíváním, vzdělávání či bydlení a sociální zabezpečení.

Adopce dítěte párem se zdravotním postižením na Kypru

Ombudsman na Kypru řešil případ diskriminace manželského páru s postižením pohybového aparátu při adopci dítěte. Stěžovatelé namítali, že se setkali se zacházením založeným na předsudcích kvůli svému zdravotnímu postižení. Ombudsman jim dal za pravdu, že došlo k porušení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Tato úmluva platí i u nás, proto je kyperský případ zajímavý i pro Českou republiku.

Oslavili jsme s dětmi jejich den

I naši zaměstnanci mají děti a právě pro ty jsme na Den dětí připravili různé zábavné aktivity, aby se mohly vyřádit, vyzkoušet si svou obratnost, zapojit fantazii i tvořivé ruce.

Ministerstvo vydalo standardy kvality péče o děti v dětských domovech

Ombudsman má za úkol kontrolovat, jak je s dětmi v dětských domovech a jiných zařízeních zacházeno, a proto nejen jezdí na pravidelné preventivní návštěvy do zařízení, ale také sleduje, co je v této oblasti nového. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nyní vydalo speciální pokyn, ve kterém stanoví standardy kvality péče o děti v zařízeních.

Diskriminace napříč Evropou

Ombudsman v České republice poskytuje pomoc obětem diskriminace. Každý stát Evropské unie má speciální instituci, která se prosazování rovného zacházení věnuje. Mezi případy napříč Evropou tedy vybíráme pár zajímavých, na základě kterých si každý bude moci lépe představit, co to znamená zákaz diskriminace a jak se může řešit.

Diskriminace dětí se zdravotním postižením v Itálii

Italský Nejvyšší soud v listopadu 2014 zdůraznil důležitost asistentů pedagoga při vzdělávání dětí se zdravotním postižením, když rozhodl, že omezení přístupu asistenta pedagoga do mateřské školy po část dne je nepřímo diskriminační.

Právo dítěte na vhodnou sociální službu

Nejvyšší správní soud se v rozsudku sp. zn. 4 Ads 134/2014 zastal dětí se zdravotním postižením a uznal jejich právo na přístup k soudu ve věci poskytnutí odpovídající sociální služby, která by jim umožnila setrvat v jejich přirozeném sociálním prostředí. Daným případem se zabývala i ombudsmanka.

Výročí 15 let ombudsmana v Česku jsme slavili konferencí

Ve dnech 26.3. a 27.3.2015 probíhala v sídle ombudsmanky v Brně konference k patnáctiletému výročí fungování Kanceláře ombudsmana v České republice. Pozvání přijali nejen ombudsmani ze sousedních zemí, ale i významní představitelé české politiky a soudnictví.

Střídavá péče podle Ústavního soudu

Dne 22.1.2015 se Ústavní soud znovu zabýval problematikou střídavé péče rodičů o dítě po jejich rozvodu či rozchodu. Velmi detailně popsal podmínky, za jakých se jeví svěření dítěte do střídavé péče jako nevhodné.

Dětský domov se musí o své klienty postarat i o prázdninách

Pokud se ředitelé rozhodnou dětský domov po dobu školních prázdnin uzavřít a dětem zařídí pobyt mimo zařízení, musí se postarat také o mladé lidi, kteří v domově pobývají dobrovolně i po dosažení zletilosti, na základě smlouvy se zařízením.

Zápisy do prvních tříd

Ředitelé školy musí do první třídy přijmout všechny děti, které přijdou k zápisu, pokud splňují podmínku věku pro školní docházku, mají trvalé bydliště ve spádové oblasti školy a pokud to kapacita školy dovolí. Žádná jiná kritéria ředitel podle zákona nemůže používat, aby mezi dětmi vybíral, které přijme a které ne.

Před 14 lety byl zvolen první ombudsman

Dne 12.12.2000 byl zvolen první český ombudsman, kterým se stal JUDr. Otakar Motejl. Funkci vykonával od 18.12.2000, kdy složil poprvé “ombudsmanský” slib (podruhé ho složil v prosinci 2006, když byl znovu zvolen), až do 9.5.2010, kdy zemřel.