Zpráva OSN o diskriminace dětí se zdravotním postižením v České republice

Výbor OSN vydal 17.4.2015 svou první zprávu o dodržování Úmluvy o právech osob se zdravotním v České republice. Některé body se týkají i situace dětí se zdravotním postižením, například ochrana před zneužíváním, vzdělávání či bydlení a sociální zabezpečení.

Česká republika přijala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a zavázala se ji dodržovat. Proto bude pravidelně posílat vyjádření, jak se jí to daří. Na základě informací od českých zástupců a vlastního pozorování členů speciálního výboru OSN byla vydána první zpráva o dodržování této úmluvy.

Dětí se týkají hlavně tři body. Podle OSN by měla Česká republika více dbát na prevenci osob, hlavně žen a dívek, proti násilí a zneužívání a zaměřit se také na sběr statistických dat a provést v této oblasti výzkum. Také je také třeba zaměřit se více na inkluzivní vzdělávání. To znamená, že by děti se zdravotním postižením (například s autismem, se zrakovým nebo sluchovým postižením) měly chodit do školy s ostatními a učit se třeba za pomoci asistenta nebo by asistenta měl k ruce vyučující. Pro zajištění takové společné výuky, která by obohatila všechny, je třeba uvolnit dostatečné finanční prostředky a zvýšit počet osob, který by s ní pomáhaly. Je nepřijatelné, aby děti jen pro své zdravotní postižení byly „odstrkovány“ do školy jen pro ně, případně i do speciální třídy. OSN ve své zprávě také doporučuje České republice, aby změnila zákony o sociálních dávkách tak, aby rodiny s dětmi se zdravotním postižením měly více peněz na bydlení.