Maso nebo makrobiotika? Ať rozhodne soud!

Italský soud řešil zajímavý případ. Rodiče, kteří spolu nežijí, ale v péči o dítě se střídají, se nemohli domluvit, co vařit za jídlo. Otec chodil se synem do fast foodu nebo k babičce vařící tradiční kuchyni založenou zejména na masitých pokrmech a matka naopak v týdnu připravovala makrobiotickou stravu. Proto se obrátili na soud.

Chlapec totiž střídáním takto odlišných jídel trpěl bolestmi břicha. Před soudem v italském městě Bergamo se nakonec podařilo dosáhnout kompromisu. Výsledkem je, že matka bude dávat dítěti maso alespoň jednou týdně, otec je naopak povinen zajistit během víkendu nanejvýš dvakrát maso.

Jakkoli se může zdát tento spor malicherný, praktické otázky spojené se střídavým pobytem dítěte u matky a otce se často objevují u každého páru, který se rozešel. Rodiče by ale neměli zapomínat na to, že poté, co přestanou být partneři, zůstávají stále společně rodiči. Proto je dobré se na podstatných věcech dohodnout tak, aby byl výsledek v zájmu dítěte. Právě společné dítě by mělo být tím nejpádnějším důvodem, proč hledat kompromis. A spor nemusí být mezi rodiči jen o jídlo. Může jít o otázky spojené se způsobem trávení volného času, náboženskými otázkami, ale i oblékání dítěte, jeho kontakt s kamarády apod.