Zkoušky k řidičskému oprávnění se mohou opět skládat i v autoškolách

Zástupce ombudsmanky řešil zajímavou stížnost. Obrátila se na něj autoškola v souvislosti se zkouškami odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění. Ministerstvo totiž trvalo na tom, že teoretická část zkoušek se může vykonávat pouze v prostorách úřadů a nikoli v autoškolách.

Zkouška má podobu testu a probíhá výhradně elektronickou formou. Aplikace však neumožňovala provést test mimo prostory obecního úřadu. Jako důvod uvádělo ministerstvo boj s korupcí. Dřívější praxe vedla podle ministerstva k tomu, že ke konci roku 2014 bylo v rámci trestního řízení obviněno 35 zkušebních komisařů, 32 učitelů autoškol a více než 200 žadatelů o řidičské oprávnění.

Některé autoškoly a úřady však s novým režimem nesouhlasily a namítaly, že je v rozporu se zákonem. Trvaly na původním způsobu testování.

Zástupce ombudsmanky dal stěžovateli (autoškole) za pravdu. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, uvádí, že zkoušky se provádí zpravidla v jeden den, a to v autoškole, která zajišťovala výuku a výcvik, pokud se autoškola a zkušební komisař nedohodnou na jiném vhodném místě. Zástupce ombudsmnky sice chápe důvody, které vedly ministerstvo ke změně praxe, ale upozornil ministra, že jedná v rozporu se zákonem.

Ministr dopravy souhlasil se závěry šetření a osobně uložil náměstkovi, aby bez zbytečného prodlení zajistil možnost provádění testů v prostorách autoškol.

Ombudsmanka se rozhodla zařadit tento případ do své pravidelné zprávy pro Poslaneckou sněmovnu o činnosti ve 2. čtvrtletí 2015, kterou najdete zde. Podrobnosti o případu je možné najít v systému Evidence stanovisek ochránce ESO na webu pod spisovou značkou 2496/2015/VOP/MK.