Výročí 15 let ombudsmana v Česku jsme slavili konferencí

Ve dnech 26.3. a 27.3.2015 probíhala v sídle ombudsmanky v Brně konference k patnáctiletému výročí fungování Kanceláře ombudsmana v České republice. Pozvání přijali nejen ombudsmani ze sousedních zemí, ale i významní představitelé české politiky a soudnictví.

Součástí výroční konference byla mimo jiné diskuze na workshopech o konkrétních metodách práce ombudsmanů, jejich možnostech ovlivňovat právní úpravu a rovněž sdílení zkušeností s mediální prezentací své činnosti. Zvláštní pozornost ombudsmani věnují dětem, jimž přizpůsobují své webové stránky i jazyk. Snaží se o otevřenost, o účinnou a méně formální komunikaci s lidmi. Ombudsmani z povahy věci otevírají i některá nepopulární témata. Musejí se proto umět vyrovnat i s nepříznivými reakcemi a pokračovat v diskusi a neustálém vysvětlování. Sociální média jsou výzvou přítomnosti – česká ombudsmanka kromě komunikace na Facebooku začala využívat také sociální síť Twitter.

V těchto dnech bude Poslanecká sněmovna projednávat vládní návrh na změnu zákona o veřejném ochránci práv. Předmětem návrhu je mimo jiné možnost, aby se český ombudsman mohl přímo obracet na Ústavní soud s návrhem na přezkoumání souladu zákonů s ústavním pořádkem nebo aby mohl podat v případech, kdy by se porušení práva na rovné zacházení mohlo dotknout většího nebo neurčitého počtu osob, žalobu k soudu. Bude se jednat také o možnosti, aby se ombudsman stal monitorovacím orgánem podle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.