Plošný zákaz vstupu dětem do restaurace je diskriminační

Nejvyšší správní soud dal svým rozsudkem za pravdu České obchodní inspekci, která uložila provozovateli restaurace pokutu za to, že zakazoval vstup do svého zařízení dětem.

Česká obchodní inspekce uložila provozovateli restaurace pokutu ve výši 10 tisíc korun za to, že na dveře provozovny umístil nápis: „Tato restaurace není vhodná pro děti do 6 let v doprovodu rodičů z důvodu rušení ostatních a hotelových hostů. Vstup pouze pro dospělé a děti od 6 let v doprovodu rodičů.“ Inspekce rozhodla, že se jedná o diskriminaci spotřebitelů do 18 let, kteří přicházejí samostatně, tedy bez doprovodu rodičů, i jako diskriminaci rodičů, kteří mají potomky mladší 6 let, a mají tak vstup do provozovny rovněž zakázán.

Nejvyšší správní soud dospěl ve svém rozhodnutí k závěru, že obecný zákaz vstupu dětí do provozovny představuje diskriminaci. Ke stejným závěrům dospěl v minulosti i ombudsman.

Soud vysvětlil, že plošný zákaz vstupu dětí do provozovny by byl ospravedlnitelný pouze tehdy, pokud by takové omezení mělo objektivní a rozumné důvody. Těmi by mohla být povaha poskytovaných služeb, kdy by restaurace nabízela výhradně alkoholický sortiment, případně pro děti nevhodné stavební řešení podniku atd. I kdyby však existoval rozumný důvod pro zmíněné omezení, podle zákona by prostředky k jeho dosažení musely být přiměřené. Jako přiměřený se rozhodně nejeví plošný zákaz vstupu dětí do provozovny. Vhodnějším řešením by mohlo být vykázání konkrétních dětí, které by svým chováním rušily ostatní hosty.