Dětský domov se musí o své klienty postarat i o prázdninách

Pokud se ředitelé rozhodnou dětský domov po dobu školních prázdnin uzavřít a dětem zařídí pobyt mimo zařízení, musí se postarat také o mladé lidi, kteří v domově pobývají dobrovolně i po dosažení zletilosti, na základě smlouvy se zařízením.

Někteří ředitelé a ředitelky dětských domovů během školních prázdnin organizují pro děti vícedenní pobyty mimo zařízení a dětský domov na tuto dobu uzavřou. Doplácejí však na to mladí lidé, kteří v dětských domovech žijí i po dosažení zletilosti na základě smlouvy se zařízením, tj. dobrovolně. Pokud totiž nejedou na organizovanou akci společně s ostatními dětmi (k čemuž mnohdy nemají důvod) a současně nemají žádné zázemí, kam se po dobu prázdnin uchýlit, jsou donuceni si na tuto „prázdninovou“ dobu takové zázemí složitě zajišťovat a také financovat.

Veřejná ochránkyně práv upozorňuje, že taková praxe je špatná a ze strany zařízení (a to v zásadě jakýchkoli, tedy dětských domovů, dětských domovů se školou i výchovných ústavů) jde o protiprávní jednání.

V případě těchto „dobrovolných pobytů“ totiž zákon zařízením ukládá povinnost poskytovat dospívajícím, kteří zde žijí dobrovolně na základě smlouvy, plné přímé zaopatření , jež zahrnuje i ubytování a stravování. Toto plné přímé zaopatření samozřejmě musí být kontinuální, bez ohledu na to, zda jsou prázdniny či nikoliv.

Vedení zařízení, které by tedy pro své děti plánovalo vícedenní pobyt a hodlalo by současně své zařízení na nějakou dobu uzavřít, musí pro dobrovolně pobývající zletilé klienty zajistit (a financovat) náhradní ubytování a stravování.