Před 14 lety byl zvolen první ombudsman

Dne 12.12.2000 byl zvolen první český ombudsman, kterým se stal JUDr. Otakar Motejl. Funkci vykonával od 18.12.2000, kdy složil poprvé “ombudsmanský” slib (podruhé ho složil v prosinci 2006, když byl znovu zvolen), až do 9.5.2010, kdy zemřel.

JUDr. Otakar Motejl vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze (1955), poté vykonával advokátní praxi v Banské Bystrici, od roku 1958 byl advokátem v Kladně, později v Praze. V letech 1966-1968 současně pracoval jako vědecký pracovník Právnického ústavu ministerstva spravedlnosti. Od září 1968 byl zvolen soudcem Nejvyššího soudu v Praze. V dubnu 1970 z Nejvyššího soudu odešel a následně až do ledna 1990 znovu vykonával advokátní praxi. Mimo jiné obhajoval v politických trestních procesech řadu disidentů, stoupence neoficiální kultury a aktivisty nezávislých hnutí. V prosinci 1989 byl zvolen členem komise Federálního shromáždění pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu. Od 23.1.1990 do 31.12.1992 byl předsedou Nejvyššího soudu ČSFR, od 25.2.1993 do 8.8.1998 předsedou Nejvyššího soudu České republiky. Od srpna 1998 do 16. října 2000 byl ministrem spravedlnosti vlády České republiky. Od roku 1992 byl předsedou Jednoty československých, resp. Jednoty českých právníků. V roce 2006 se stal Právníkem roku v oboru občanských a lidských práv a v roce 2009 získal v této soutěži ocenění „právnická síň slávy“.

Nikdy nebyl členem jakékoli politické strany, byl to dobrý člověk, moudrý a příjemný muž, oblíbený šéf. Rádi na něj vzpomínáme.