AKTUÁLNĚ: VYHLÁSILI JSME SOUTĚŽ PRO STŘEDOŠKOLAČKY A STŘEDOŠKOLÁKY – Elevator: nápadem to začíná

Ochrana Tvých osobních údajů

Tvé osobní údaje (jako je jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, e-mail či datum narození)

můžeme získat, když

 • nám napíšeš, zavoláš, řekneš o svém problému,
 • Tě navštívíme v zařízení (např. dětský domov, diagnostický ústav, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc),
 • nám je sdělí jiný úřad, instituce nebo zařízení;

tzv. zpracováváme, tedy shromažďujeme a uchováváme

 • pro účely vyřízení Tvého problému nebo kontrolu poměrů v zařízení, jak nám umožňuje zákon o veřejném ochránci práv;

uchováváme

 • jak v papírové, tak elektronické podobě,
 • dokud Tvůj problém nevyřešíme a pak ještě 7 let;

chráníme

 • mohou s nimi nakládat pouze zaměstnanci a zaměstnankyně naší Kanceláře, kteří se s Tebou potřebují spojit nebo se podílí na vyřešení Tvého problému;

pečlivě střežíme a nesmíme je bezdůvodně nikomu předat

 • mimo naši Kancelář můžeme Tvé osobní údaje zpřístupnit pouze:
 1. úřadům, institucím, zařízením a dalším osobám, které můžeme kontrolovat, pokud je to nezbytné pro řešení Tvého problému,
 2. orgánům veřejné moci (např. soudu či policii), pokud nám to přikazuje zákon a se souhlasem ombudsmana,
 3. kontrolním orgánům, je-li to nezbytné v souvislosti s kontrolou činnosti naší Kanceláře.

Můžeš zjistit, jaké informace o Tobě máme, proč a jak dlouho je budeme uchovávat? Bude Tě to něco stát?

Kdykoliv nám můžeš napsat dotaz a my Ti bezplatně odpovíme.

Musíš nám říct, když změníš telefon, e-mail či jiný osobní údaj?

Nemusíš, ale můžeš. Hlavně pokud spolu něco ještě řešíme, jsou pro nás tyto informace důležité.

Jak nás můžeš kontaktovat?

Možností je více.

Za jak dlouho a jak Ti odpovíme na žádost související se zpracováváním Tvých osobních údajů?

Do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Pokud bychom potřebovali tuto lhůtu prodloužit, dáme Ti předem vědět a vysvětlíme Ti proč. Odpovíme Ti stejnou formou, jakou ses na nás obrátil/a, pokud neurčíš jinak.

Může někdo zkontrolovat, jak nakládáme s Tvými osobními údaji?

Ano. Úřad pro ochranu osobních údajů.

Můžeš se od někoho dozvědět podrobnější informace související s ochranou Tvých osobních údajů?

Můžeš napsat nebo zavolat naší pověřenkyni pro ochranu osobních údajů, kterou je JUDr. Veronika Gabrišová (542 542 311, poverenkyne@ochrance.cz). Můžeš se obrátit i na Úřad pro ochranu osobních údajů.