Jsem v dětském domově nebo výchovném ústavu

Odpovíme na nejčastější otázky dětí v zařízeních. Popíšeme, co můžeš dělat, když se Ti nelíbí, jak s Tebou v zařízení zacházejí. Dozvíš se, s čím Ti pomůže ombudsman a jak mu můžeš napsat.

Ke stažení také zde.

informační leták pro děti z dětských domovů

Protože o tom rozhodl soud. Uložil ti ústavní nebo ochrannou výchovu nebo jde jen o dočasné řešení, než soud rozhodne, co dál. Soud by Tě neměl vzít z rodiny jen proto, že nemáte kde bydlet nebo nemáte peníze.

Ústavní výchova může trvat až do 18 let (výjimečně do 19 let).

Soud ji ale zruší, když zjistí, že není nutné, abys byl/a v zařízení. To ověřuje nejméně jednou za půl roku. Také zjišťuje, jestli by se o Tebe kromě rodičů nemohl starat někdo jiný ze širší rodiny nebo třeba pěstouni. Zrušení ústavní výchovy soudu mohou navrhnout i rodiče, pokud si myslí, že už byste mohli být zase společně doma.

Ochranná výchova může trvat až do 18 let (výjimečně do 19 let). O propuštění rozhoduje soud. Návrh na propuštění můžeš podat i Ty. Než soud rozhodne, co dál, může Tě dát i do diagnostického ústavu. Tady bys neměl/a zůstat déle než 8 týdnů.

Řekni to sociálním pracovníkům (pracovnicím) OSPOD, kteří za Tebou docházejí do zařízení. Můžeš napsat přímo soudci (soudkyni). Jeho (její) jméno Ti řeknou sociální pracovníci. Požádej je o pomoc.

Pokud se i rodiče budou snažit dát věci do pořádku, budete snad zase brzy spolu. O tom ale musí rozhodnout soud.

Ne, není žádná „adaptační doba“ s přísnějšími pravidly. Ředitel/ka zařízení Ti nemůže zakázat přijímat rodinné návštěvy, chodit ven na vycházky, vzít Ti mobil nebo Tě nepustit na internet, jen proto, že jsi v zařízení nový/nová.

Ředitel/ka může dovolenku u rodičů (i u jiných lidí) povolit, pokud s tím souhlasí OSPOD. Ten souhlas nedá, třeba když Ti rodiče doma ubližují nebo se o Tebe nedokážou postarat.

Pokud ředitel/ka žádost rodičů zamítne (dovolenku nepovolí), musí v rozhodnutí vysvětlit, proč. Rodiče se proti rozhodnutí mohou odvolat.

Ano, děti starší 7 let mohou chodit samy na vycházku. Vycházky se dají omezit jen „za trest“ za porušení povinností.

Pokud máš ale uloženou ochrannou výchovou, můžeš sám/sama na vycházku jen „za odměnu“, nejdéle na 12 hodin.

Ano, pokud Tě k tomu vyzve ředitel/ka zařízení nebo jiný pracovník/pracovnice (třeba vychovatelé). Mohou Ti sami udělat test ze slin nebo moči, případně Tě vzít k lékaři/lékařce na odběr krve.

Mobilní telefon můžeš používat po celou dobu svého volna. Telefon by Ti v zařízení neměli brát (ani mimo osobní volno, s výjimkou školy), pokud Ti nevysvětlí, z jakého vážného důvodu to dělají.

Ano. Podle ombudsmana by děti měly mít přístup k bezpečnému internetu, nejlépe přes Wi-Fi, ke které se připojí mobilem v době osobního volna. Zařízení by Ti nemělo zakazovat přístup k sociálním sítím, pokud k tomu nemá vážný důvod. Zákaz by ti vždycky mělo vysvětlit.

Ne. Nikdo ze zařízení na to nemá právo. Nesmějí Ti kontrolovat (číst) SMS, zprávy, vzkazy na  Facebooku a jinde na sociálních sítích, ani dopisy.

Pokud zařízení požádáš, aby Tvůj dopis poslalo na některý z úřadů, taky si ho nesmí přečíst. Jen výjimečně, když budeš otevírat podezřelý balík nebo dopis, může u toho být ředitel/ka zařízení.

Přímo v pokoji bys měl/a mít prostor, který si můžeš zamknout (stolek, skříňku). Starší děti by měly mít možnost zamykat si pokoj.

Čím starší děti, tím víc soukromí potřebují. Toalety a koupelny by se měly dát zamykat. Větší koupelny se sprchovými kouty by měly mít závěsy nebo matná skla.

Ano, ale musejí s tím souhlasit rodiče. Přihlášku ke studiu podepisuješ Ty a ve většině případů Tví rodiče. Ředitel/ka zařízení za Tebe nemůže vybrat školu.

Kapesné je Tvoje. Je jen na Tobě, za co peníze utratíš, nemusíš ukazovat účtenky.

Ano. Zařízení je Tvým domovem, proto si ombudsman myslí, že bys měl/a mít možnost vyzdobit si pokoj podle sebe – vylepit plakát, donést si věci z domu.

Ombudsman si myslí, že není důvod zakazovat půjčování všech věcí. Je ale pravda, že pak vychovatelé musejí zasáhnout, když si někdo něco půjčí bez dovolení, nevrátí to, nebo zničí, případně když někdo někoho nutí půjčit věc, přestože ji půjčit nechce (při šikaně).

Je jen na Tobě, jak budeš vypadat. Zvaž, jestli už to není moc.

Ano, můžeš zůstat, pokud studuješ a v zařízení je místo. Domluv se s ředitelem/ředitelkou zařízení. Uzavře s Tebou smlouvu. Musíte to stihnout do 1 roku od ukončení ústavní nebo ochranné výchovy (tedy do 19 let; nebo do 20 let, pokud ji soud prodloužil).

Když po dovršení 18 let odejdeš, můžeš se vrátit. Podmínky jsou stejné, jako když chceš zůstat.

V zařízení běž za tím, komu věříš, nebo za ředitelem/ředitelkou. Když to nepomůže nebo nikomu nevěříš, můžeš:

  • zavolat nebo napsat sociálním pracovníkům/pracovnicím OSPOD (měli by Tě v zařízení pravidelně navštěvovat) nebo
  • zavolat nebo napsat nám.

Můžeš napsat obyčejný dopis a poslat ho na adresu Údolní 39, 602 00 Brno.

Na tuto adresu můžeš přijít i osobně každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Právník/právnička s Tebou věc probere.

Stačí i e-mail na adresu deti@ochrance.cz.

Pokud chceš, můžeš vyplnit on-line interaktivní formulář.

Pokud si nevíš rady, zavolej na naši informační linku 542 542 888 (v pracovní dny od 8 do 16 hodin).

O sobě: Tvé jméno, věk a jakýkoliv kontakt, přes který se s Tebou můžeme spojit (může to být e-mail, poštovní adresa nebo telefon).

Na koho si stěžuješ: jméno zařízení nebo úřadu, napiš i jméno člověka, jehož postup se Ti nelíbí.

Co se stalo a čeho chceš dosáhnout. Přeješ si, abychom nikomu neprozradili, že jsi mu napsal/a? Napiš nám to.

Tvůj případ dostane na starost některý náš právník/právnička. Kdyby ještě potřebovali něco vědět, napíší Ti nebo zavolají.

Naše pomoc je bezplatná.

Nemůže zrušit ani změnit rozhodnutí soudu, kterým Tě soud dal do některého ze zařízení pro děti.

Nemůže zařídit Tvé přemístění do jiného zařízení. O tom také rozhoduje soud.

Vyřešené případy dětí, které nám napsaly, najdeš zde.

Zprávy z návštěv zařízení pro děti najdeš v Evidenci stanovisek ochránce (v záložce Oblast práva vyber 207.4 Poměry v zařízení pro děti, nebo 803 Detence — ochranná nebo ústavní výchova).

Poslední souhrnná zpráva z návštěv zařízení ústavní a ochranné výchovy je k dispozici zde. Jsou v ní mimo jiné popsány systémové problémy, na které ombudsman upozorňuje, a doporučení adresovaná zařízením, aby zajišťovaly péči o děti lépe.