Ochrana tvých osobních údajů

Stejně jako mnoho jiných institucí (např. školy, sportovní kluby atp.) i Kancelář veřejného ochránce práv tzv. zpracovává, tedy shromažďuje a uchovává, osobní údaje. Co to pro tebe znamená?

Pokud se na ombudsmanku obrátíš s podnětem, případně tě navštívíme v zařízení, ve kterém pobýváš (např. dětský domov, diagnostický ústav, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc), můžeme pro účely vyřízení tvého podnětu a šetření ochránkyně získat tvé osobní údaje jako je jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, e-mail či datum narození. Ty uchováváme jak v papírové, tak elektronické podobě, a mohou s nimi nakládat pouze oprávnění zaměstnanci naší Kanceláře (např. aby ti napsali nebo zavolali). Mimo naši Kancelář pak můžeme tvé osobní údaje zpřístupnit pouze:

  • úřadům, institucím, zařízením a dalším osobám, jejichž činností se ombudsmanka může zabývat, pokud je to nezbytné pro vyřízení Tvého podnětu;
  • v případech, ve kterých to ukládá zákon, a se souhlasem ombudsmanky orgánům veřejné moci (např. soudu či policii);
  • kontrolním orgánům, je-li to nezbytné v souvislosti s kontrolou činnosti naší Kanceláře.

Nejčastější otázky a odpovědi související s ochranou tvých osobních údajů:

Můžu zjistit, jaké informace o mě Kancelář veřejného ochránce práv má a jak dlouho je bude uchovávat? Bude mě to něco stát?

Kdykoliv nám můžeš napsat dotaz a my ti bezplatně sdělíme, jaké informace o tobě shromažďujeme, proč a také jak dlouho je budeme uchovávat.

Pokud změním telefon, e-mail či jiný osobní údaj, musím vám to sdělit?

Nemusíš, ale můžeš. Zejména v případě, kdy se stále zabýváme tvým podnětem, jsou pro nás tyto informace důležité.

Můžu chtít, abyste některé z mých údajů vymazali?

Nechceš-li, abychom některé z tvých údajů uchovávali, můžeš nám to kdykoliv napsat. Zvážíme, zda je skutečně ještě potřebujeme (např. abychom tvůj podnět mohli vyřídit a informovat tě o tom) a dáme ti vědět. Stejně tak můžeš vznést tzv. námitku, tedy sdělit nám konkrétní důvod, pro který bychom podle tebe neměli tvé informace zpracovávat. Do doby, než tvou námitku posoudíme, omezíme zpracovávání tvých osobních údajů. Posuzovat budeme, zda tvé zájmy a práva převažují nad našimi důvody zpracovávání osobních dat. S výsledkem tě seznámíme (stejným způsobem, jakým ses na nás obrátil).

Jak vás mohu kontaktovat?

Postup je shodný jako při podání podnětu. Podrobný popis nalezneš zde.

Za jak dlouho a jak mi odpovíte na mé žádosti související se zpracováváním mých osobních údajů?

Ve všech případech tě budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Pokud bychom potřebovali tuto lhůtu ze závažných důvodů prodloužit, dáme ti vědět předem a vysvětlíme ti proč. Odpovíme ti stejnou formou, jakou ses na nás obrátil/a (elektronicky, poštou či telefonicky), pokud neurčíš jinak.

Můžu se od někoho dozvědět podrobnější informace související s ochranou mých osobních údajů?

Můžeš se obrátit na naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů, kterou je JUDr. Veronika Gabrišová. Zavolat jí můžeš na 542 542 311 nebo jí napiš na poverenkyne@ochrance.cz. Můžeš se obrátit i na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace o činnosti tohoto Úřadu nalezneš na www.uoou.cz.