Další užitečné odkazy

Úmluva o právech dítěte ve znění srozumitelném dětem

Publikace vytvořená naší kanceláří. Úmluvu o právech dítěte jsme výrazně zjednodušili a doplnili o ilustrace sedmnáctiletého Vojty tak, aby jí rozuměl každý.

E-learning o diskriminaci

Online kurz antidiskriminačního práva nadupaný příklady z naší praxe. Nauč se poznat diskriminaci i způsoby, jak ji řešit.

Mapa Ohrožené dítě

Na interaktivní mapě můžeš hledat kontakty dostupné pomoci podle Tvých aktuálních potřeb. Může jít o krizi, stejně jako o problémy, které život dětem a rodinám běžně přináší a při kterých by uvítaly radu a pomoc odborníka. Tedy např. situace, kdy dítě má starosti ve škole nebo když mezi jednotlivými členy rodiny dochází ke sporům a komunikačním potížím.

Právo na dětství – dětská sekce

Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí pro děti o právech dětí a možnostech, jak řešit problémy i strachy.

UMPOD.KIDS

Webové stránky Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí pro děti. Pomáhá řešit problémy dětí, jejichž rodina přesahuje hranice jednoho státu.

Evropský portál pro mládež

Nabízí mladým lidem informace o příležitostech v Evropě i mimo ni.

Děti a média

Projekt Rady pro rozhlasové a televizní vysílání s informacemi a diskuzí o médiích a jejich vlivu na děti a dospívající.

Můj stát

Přehledné a zábavně zpracované informace o českém státu, jeho znacích i hymně z pera organizace Dny české státnosti, o. p. s..

Práva hospitalizovaných dětí

Deset základních práv hospitalizovaných dětí, které v roce 1999 schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví.

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva…

Dokument Rady Evropy určený každému dítěti s vysvětlením jeho práv.

Úmluva o právech dítěte – ilustrovaná verze