AKTUÁLNĚ: Dnes probíhá konference pro děti! Sleduj nás na streamu!

Další užitečné odkazy

Mapa Ohrožené dítě

www.ohrozenedite.cz
Na interaktivní mapě můžeš hledat kontakty dostupné pomoci podle Tvých aktuálních potřeb. Může jít o krizi, stejně jako o problémy, které život dětem a rodinám běžně přináší a při kterých by uvítaly radu a pomoc odborníka. Tedy např. situace, kdy dítě má starosti ve škole nebo když mezi jednotlivými členy rodiny dochází ke sporům a komunikačním potížím.

Právo na dětství – dětská sekce

www.pravonadetstvi.cz/deti/
Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí pro děti o právech dětí a možnostech, jak řešit problémy i strachy.

UMPOD.KIDS

www.kids.umpod.cz
Webové stránky Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí pro děti. Pomáhá řešit problémy dětí, jejichž rodina přesahuje hranice jednoho státu.

Evropský portál pro mládež

www.europa.eu/youth/home_cs
Nabízí mladým lidem informace o příležitostech v Evropě i mimo ni.

Děti a média

www.deti-a-media.cz
Projekt Rady pro rozhlasové a televizní vysílání s informacemi a diskuzí o médiích a jejich vlivu na děti a dospívající.

Můj stát

www.mujstat.cz
Přehledné a zábavně zpracované informace o českém státu, jeho znacích i hymně z pera organizace Dny české státnosti, o. p. s..

Práva hospitalizovaných dětí

www.mpsv.cz/web/cz/prava-hospitalizovanych-deti
Deset základních práv hospitalizovaných dětí, které v roce 1999 schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví.

Úmluva o právech dítěte – ilustrovaná verze

K přečtení na webu pravonadetstvi.cz.

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva…

Dokument Rady Evropy určený každému do 18 let s vysvětlením jejich práv.