Mgr. Monika Šimůnková

Funkční období od 4. prosince 2019

Narodila se 25. prosince 1972 v Praze.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a patří k předním odborníkům na právní ochranu dětí. Absolvovala roční stipendijní pobyt na univerzitě v německém Pasově a po složení advokátní zkoušky působila nejprve v řadě právnických kanceláří a poté jako právnička a zástupkyně ředitelky Nadace Naše dítě. Věnovala se zde řadě projektů na ochranu dětských práv, byla členkou představenstva mezinárodní organizace v oblasti dětských práv EURONET se sídlem v Bruselu. Je také zakladatelkou Linky právní pomoci Nadace Naše dítě, za níž obdržela společně s nadací v roce 2006 cenu Právník roku.

V roce 2011 byla jmenována zmocněnkyní vlády pro lidská práva. Tuto funkci vykonávala takřka tři roky a věnovala se zejména problematice sociálního vyloučení, ochraně dětí, zaměřila se také na oblast školství apod. Iniciovala českou verzi kampaně Rady Evropy Jedno z pěti – Stop sexuálnímu zneužívání dětí. Vedla několik delegací ČR při obhajobě zpráv o dodržování lidských práv např. před ženevským Výborem OSN pro dětská práva. V letech 2016-2018 působila jako poradkyně ministrů školství pro oblast společného vzdělávání a souvisejících témat.

V současné době je například členkou Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva, pracovní skupiny k porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Podílí se také na zlepšení ochrany práv dětí v soudních řízeních.