V Duchcově tráví děti přestávky po svém

Přály si oživit přestávky mezi vyučováním. Chtěly poslouchat hudbu a mít šanci si zahrát krátké společenské hry. Zpracovaly plán, vše si vyjednaly s vedením školy, zajistily finance a své plány uvedly v realitu. Přestávky na duchcovské základní škole teď vypadají trochu jinak.

Holky ze školního parlamentu se přihlásily do naší soutěže. Zpracovaly detailní plán a rozdělily si mezi sebe jednotlivé úkoly.

Skupina pěti dívek prodávajících perníčky na vánočním jarmarku.

Rozhodly se nakoupit společenské hry, které by mohly se spolužáky hrát na chodbách své základní školy. Na školní vánoční jarmark napekly vánoční perníčky. Díky jejich prodeji se jim podařilo vybrat 1 500 Kč. Mohly tak nakoupit tři sady stolního hokeje. Samotné parlamentářky jsou zodpovědné za půjčování her a starají se, aby byly stále v dobrém stavu.

Skupinka chlapců hrající stolní fotbálek.

Vedle toho holky zjišťovaly, jestli je možné ze školního rozhlasu pouštět o přestávkách rádio. V první řadě narazily. Školní rozhlas byl poškozený. Na jejich podnět ho však vedení školy nechalo opravit.

Dívka s mikrofonem pouštějící muziku školním rozhlasem.

Dívky jsme však upozornili, že by měli ověřit, zda není pouštění komerční radiostanice zpoplatněno poplatky OSA. Dívky na OSA zatelefonovaly a zjistily, že by skutečně musely platit. Změnily tedy plán. Písničky vybírají a pouštějí přímo z telefonu na přání spolužáků.

Po opravě rozhlasu vše samy vyzkoušely. Zjišťovaly, zda jsou písničky dobře slyšet a zda nejsou pro spolužáky rušivé. Teď také zajišťují jejich pouštění z ředitelny školy.

Skupina dětí tancujících před tabulí ve školní třídě.

Stačila jedna aktivní skupina, která několika promyšlenými kroky zpříjemnila volné chvíle všem svým spolužákům. Jejich aktivitu obdivujeme a na dálku tleskáme!

Holkám se také omlouváme za pozdější zveřejnění jejich aktivity na našem webu.