Přispěli jsme ke zrušení plošných zákazů vycházek v dětském domově

Dvěma dětem z dětského domova se nelíbilo, že v prvních týdnech svého pobytu nemohly chodit ven bez doprovodu vychovatelů. Na vycházku za hranice města pak nesmělo chodit žádné dítě.

Dětský domov jsme kritizovali, že plošně omezuje právo nově přijímaných dětí na vycházky. Ty lze totiž omezit jen v odůvodněných případech.

Po dětském domově jsme také chtěli, aby přehodnotil praxi, která dětem neumožňovala pohyb při vycházkách mimo území města. Toto pravidlo se nám nelíbilo zejména u dospívajících. Postrádalo smysl také u dětí, které běžně dojíždějí do škol mimo město.

Ředitelka dětského domova přijala naše hodnocení pozitivně.

  1. Zrušila plošný zákaz samostatných vycházek u nově přijímaných dětí.
  2. Po vychovatelích chce, aby co nejlépe poznali nově příchozí dítě a vyhodnotili možná rizika pro jeho volné vycházky ve městě i mimo něj.

Co všechno jsme s ředitelkou dětského domova řešili, se může dočíst ve zprávě o šetření.