Pomohli jsme nezletilé matce získat zpět její dvě děti

Dívka se na nás obrátila v situaci, kdy pobývala v dětském diagnostickém ústavu zaměřeném mj. na práci s nezletilými matkami. Chtěla totiž získat zpět do péče své dvě děti. Plán, který podporoval i OSPOD, však následně začali zpochybňovat jiní odborníci a usilovali o svěření jejích dětí do pěstounské péče.

Mluvili jsme přímo s dívkou i vychovatelkou, které důvěřuje. Zjišťovali jsme, zda a jakým způsobem jí pomáhá OSPOD a jaké možnosti mají zařízení, ve kterých žila ona i její děti.

Státní orgány musí věnovat zvýšenou pozornost situaci nezletilých matek a poskytnout jim co největší podporu a pomoc.

Následně jsme podpořili OSPOD v tom, že je správné dívce pomoci, aby mohla znovu vychovávat své děti. Myslíme si, že v bezpečném prostředí zařízení zaměřeném na práci s nezletilými matkami má:

  • jedinečnou příležitost dokázat, že to zvládne,
  • největší možnou míru podpory, kterou k tomu potřebuje,
  • příležitost doučit se i to, v čem si dosud nebyla jistá.

OSPOD proto podpořil žádosti dívky, aby si mohla brávat děti k sobě. Následně podpořil její přání i u soudů, které rozhodují, kdo bude vychovávat její děti.

Vše se podařilo a dívka má již děti u sebe.