Pomohli jsme čtrnáctiletému Adamovi, aby se ho OSPOD zastal v probíhajícím soudním řízení

Nesouhlasí-li dostatečně rozumově vyspělé dítě s rozhodnutím soudu ve své věci, musí za něj kolizní opatrovník podat odvolání, není-li to jednoznačně v rozporu s jeho zájmy.

Adam se odmítal pravidelně stýkat se svým otcem bez přítomnosti někoho jiného. Vyčítá otci, že opustil rodinu a víc než dva roky se nezajímal o něj ani jeho mladšího bratra. Tento postoj zastává již pět let. Nic na něm nezměnila ani dlouhodobá spolupráce s různými odborníky a pravidelně probíhající styky v přítomnosti babičky. Naopak.

Adam uvedl, že „už má všeho dost a ať ho všichni nechají bejt“.

Soud přesto na žádost otce nařídil, že se musí s otcem stýkat bez přítomnosti babičky a nechat se vyšetřit u soudní znalkyně. Adama u soudu zastupoval OSPOD jako kolizní opatrovník. Přestože si myslel, že by soud již neměl chlapce nutit do další spolupráce s odborníky ani k pravidelnému kontaktu s otcem, proti jeho rozhodnutí se neodvolal.

Případ jsme projednali s OSPOD, který ihned uznal svou chybu. Následoval proto naše doporučení, aby ji napravil. Připojil se k odvolání matky a zdůraznil Adamův hlas v odvolacím řízení. Zároveň se snažil obnovit Adamovu důvěru v systém – vysvětlil mu proto, že se ho zastal. Vedoucí OSPOD také poučila ostatní pracovníky a změnila vnitřní pravidla pro výkon kolizního opatrovnictví. OSPOD by tak napříště měl více zdůrazňovat přání dětí.