Může se střetávat právo na soukromí s právem na sdílení informací?

Co vše můžeme sdílet o sobě a svých blízkých a kde už se dostáváme do střetu s právem na soukromí? Mohou rodiče rozhodovat za dospívající děti? Můžeme prolomit tajemství, pokud chceme pomoci kamarádce v nouzi? A mohou mít negativní dopad na náš budoucí život informace, které o sobě sdílíme na sociálních sítích?

O těchto a mnoha dalších otázkách jsme dnes diskutovali se studenty a studentkami Moravského gymnázia Brno. A jak to vypadalo?

Studenti s lektorkou sedící kolem stolu s velkým papírem.
O tématu jsme hodně brainstormovali...

Rozesmátí studenti pracující ve skupině.
...diskutovali ve skupinách....

Dvě dívky hledící na tabuly s hesly shrnujícími právo na sdílení a právo na soukromí.
...své myšlenky shlukovali...

Dva studenti prezentující před tabulí s poznámkami.
...vzájemně si prezentovali názory...

Papír s myšlenkami ohledně práva na soukromí a studenti přihlížející prezentaci.
...a téma zarámovali do souvislostí.

Připomínáme si tím mimo jiné výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte. Tak koukni na znění srozumitelné dětem, které jsme připravili.

Naše Úmluva o právech dítěte ve znění srozumitelném dětem je volně ke stažení z deti.ochrance.cz/umluva.

Setkání (participační skupinu) jsme uspořádali v rámci projektu Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR), číslo projektu LP-PDP3-001. Projekt je součástí Programu lidská práva financovaného z Norských fondů 2014-2021 prostřednictvím Ministerstva financí.