Jak to vypadalo na naší konferenci?

Minulý týden přijeli k nám do Brna výherci naší nedávné soutěže. Přes 90 dětí a jejich učitelé z celé České republiky. A bylo to skvělé! Koukněte sami ve fotkách nebo reportáži ČT:D.

Než to všechno vypuklo:

Děti i dospělí diskutují v předsálí před zahájením konference

Vystavili jsme všechna díla, se kterými děti soutěžili o účast na konferenci:

Dívka si prohlíží obrázky vystavené v předsálí konferenčního sálu

Zahájení konferenceděti se dozvěděly, co ombudsman a jeho zástupkyně dělají a kde mohou pomáhat:

Zahájení konference - děti sedí v sále a ombudsman a jeho zástupkyně v křesílkách

Zahájení konference - děti sedí v sále a sledují video

Moderátorka v sále plném dětí představuje dětem lektory, kteří je následně prováděli

Po oficiálním zahájení čekal děti program v podobě drama lekce. Aktivně vymýšlely, jaké situace je trápí, kde mohou být více aktivní a na koho se v případě problémů mohou obracet. Zkusily si také vytvořit svého dětského ombudsmana a vyzkoušely si, jaké to je mu klást otázky.

Děti tvoří velký kruh a uprostřed stojí lektorka s dvěma chlapci.

Děti tvoří velký kruh a poslouchají zadání lektorů.

Děti se rozdělují do menších skupin.

Děti ve skupině poslouchají lektora a natáčí je při tom kameraman.

Na konferenci jsme pozvali také poslankyně a poslance, zástupce z ministerstev a Výboru pro práva dítěte. Samostatně jsme s nimi diskutovali o potřebě zřídit dětského ombudsmana, který v České republice chybí.

U stolu sedí ombudsman, jeho zástupkyně, právníci Kanceláře veřejného ochránce práv, poslankyně, zástupci ministerstev a Výboru pro práva dítěte.

U stolu sedí ombudsman, jeho zástupkyně, právníci Kanceláře veřejného ochránce práv, poslankyně, zástupci ministerstev a Výboru pro práva dítěte.

Samostatně jsme jednali také s učitelkami a učiteli, kteří děti doprovodili na konferenci. Nasdíleli jsme si tipy, jak s dětmi mluvit o ombudsmanovi a o důležitosti zapojení dětí do věcí, které se jich přímo dotýkají.

U stolu sedí učitelky a učitelé s právničkami Kanceláře veřejného ochránce práv.

Děti se zapojily také do tiskové konference, na které jsme mimo jiné prezentovali, co vše děláme pro děti:

Tisková mluvčí Kanceláře veřejného ochránce práv pokládá otázku slečně. Pozoruje je ombudsman, jeho zástupkyně a novináři.

Všechny děti zaujaly ponožky pana ombudsmana:

Ponožky pana ombudsmana Křečka. Jsou barevné a mají na sobě obrázky křečků.

Hlavní částí konference byla diskuze dětí s ombudsmanem a jeho zástupkyní:

Děti sedí v sále a diskutují s ombudsmanem a jeho zástupkyní.

Děti pokládají otázky ombudsmanovi.

Děti pokládají otázky ombudsmanovi.

Děti pokládají otázky ombudsmanovi.

Velký zájem byl i o skupinové fotky s ombudsmanem nebo o prohlídku jeho kanceláře:

Skupina dětí se fotí s ombudsmanem.

Skupina dětí s ombudsmanem prohlíží obraz na zdi v kanceláři ombudsmana.

Skupinové foto dětí s ombudsmanem.

Skupinové foto dětí s ombudsmanem.

Na závěr konference jsme děti vzali na exkurzi nedalekého Ústavního soudu:

V plenární zasedací místnosti Ústavního soudu děti diskutují s představitelem Ústavního soudu.

Děti se fotí u řečnického pultu Ústavního soudu.

Tiskovou zprávu o konferenci pro děti můžete zhlédnout také ve znakovém jazyce:

Konference pro děti a tisková zpráva byly realizovány v rámci projektu Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR), číslo projektu LP-PDP3-001. Projekt je součástí Programu lidská práva financovaného z Norských fondů 2014-2021 prostřednictvím Ministerstva financí.