Jak děti z Hukvald využily naší soutěže?

Chtěly mít možnost si ve škole koupit svačinu, jako tomu bylo před pandemií COVID-19. A zkusily pro to udělat opravdu hodně. I když se jim nepodařilo obnovit provoz školního bufetu, odnáší si aktivní skupinka z hukvaldské základní školynaší soutěže cenné zkušenosti a dovednosti.

Děti jednaly s ředitelkou školy i původní paní prodavačkou. Bohužel zjistily, že prostory bufetu musely ustoupit novým potřebám školy a školní bufet tak není možné obnovit.

Odvážná skupina se však nevzdala a vydala se na místní obecní úřad. Tam zvládla vyjednat změnu jízdního řádu pojízdné prodejny, která začala zastavovat i před jejich školou. Bohužel ani to nebylo ideální a hukvaldští si musí svačiny dál nosit z domu nebo koupit po cestě do školy.

Přesto nám hukvaldští osmáci Zuzka, Honza a Vendula napsali pozitivní zpětnou vazbu.

“Díky tomuto projektu jsme se naučili jednat s úřady a poznali jsme problémy ostatních škol.”

Šest žáků Základní školy Hukvaldy s odměnami, které jsme jim zaslali za účast v soutěži.
Hukvaldští parlamentáři s odměnami, které jsme jim zaslali za účast v soutěži.

Součástí naší soutěže bylo i online setkání, v rámci kterého si představily skupiny z různých škol své projekty. Navzájem si také radily, co a jak mohou ještě udělat, případně jak funguje daná věc v jejich škol.

U stolu s počítačem sedí při online setkání tři dívky a jeden chlapec.
Zástupci soutěžního projektu při online setkání se zástupcem ombudsmana, pracovnicemi naší kanceláře a ostatními soutěžními týmy.

Zástupci hukvaldského žákovského parlamentu nás navštívili i v naší kanceláři v Brně. Na fotky z jejich návštěvy můžete kouknout na jejich Facebooku.

Hukvaldští, díky za Vaši aktivitu i návštěvu!

Poděkování za účast v naší soutěži podepsané ombudsmanem Stanislavem Křečkem.
Poděkování za účast v naší soutěži.

Soutěž a online setkání participační skupiny jsme uskutečnili v rámci projektu Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR), číslo projektu LP-PDP3-001. Projekt je součástí Programu lidská práva financovaného z Norských fondů 2014-2021 prostřednictvím Ministerstva financí.