Jak poznat a řešit diskriminaci? Nauč se to v našem e-learnigu.

Vytvořili jsme online kurz o antidiskriminačním právu. Je vhodný pro každého, kdo chce rozumět tomu, jak diskriminaci poznat a řešit. Kurz je zdarma a za jeho úspěšné absolvování získáš certifikát.

V e-learningu vycházíme ze skutečných případů, které jsme řešili. Využíváme také poznatky z našich výzkumů a doporučení. 

Kurz má celkem šest částí (modulů). Zaměřili jsme se na jednotlivé oblasti života, ve kterých se s diskriminací můžete nejčastěji setkat. Jde o diskriminaci ve vzdělávání, pracovním prostředí, v bydlení a v přístupu ke zboží a službám. V jednom z modulů se dozvíte, jak se nerovnému zacházení bránit.

Diskriminaci v oblastech, kterým se kurz věnuje, zakazuje antidiskriminační zákon. Oběť diskriminace se na nás může obrátit.

Jaké případy diskriminace jsme už řešili? Koukni!

E-learningový kurz vznikl jako aktivita účinnějšího prosazování práva na rovné zacházení v rámci projektu Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR), číslo projektu: LP-PDP3-001. Tento projekt je financován z prostředků Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a státního rozpočtu ČR.