Studenti z Velkého Meziříčí rozjeli kampaň proti e-cigaretám

Gymnazisté z Velkého Meziříčí si všimli, že řada jejich mladších spolužáků a sourozenců experimentuje s e-cigaretami a podobnými produkty. Vytvořili proto osvětovou kampaň o jejích škodlivosti. Projekt zároveň přihlásili do naší soutěže Elevator: nápadem to začíná, kde se zařadil mezi nejlepší.

Adéla, Iveta a Standa vytvořili plakát, na kterém informují své vrstevníky o nebezpečných látkách, které e-cigarety obsahují. Naplánovali jeho umístění ve Velkém Meziříčí tak, aby si ho všimlo co nejvíce dětí ve věku 12-15 let. V příštím školním roce chtějí k tématu uspořádat krátké interaktivní přednášky pro studenty různých škol.

Plakát vytvořený studenty. Je na něm velká modrá cigareta a nad ní nadpis “Víte, co vdechujete?” Okolo cigarety jsou vyjmenovány chemické látky, které e-cigareta obsahuje (nikotin, benzaldehyd, formaldehyd, glycerol, akrolein, propylenglykol), a nápisy, kde se využívají.

Ombudsman pozval celý tým k pracovnímu setkání. Studenti svůj projekt nejen představili, ale setkali se také s několika poradci z řad nejrůznějších odborníků. Mimo jiné s Ivou Hrnčiříkovou, která vede Informační a edukační centrum při Masarykově onkologickém ústavu. Za jejich pomoci upravili svůj plakát a zamýšleli se nad nejúčinnějšími strategiemi, jak oslovit vybranou cílovou skupinu.

Tým z Velkého Meziříčí během konzultace s vedoucí Informačního a edukačního centra Masarykova onkologického ústavu.

Po setkání tak navázali spolupráci s řediteli škol ve Velkém Meziříčí a praktickými a dětskými lékaři v okolí. Své plakáty umístili nejen do škol, ale také do vybraných čekáren a ordinací. Dále pracují na výběru míst, kde by mohli šířit svou osvětovou kampaň zaměřenou hlavně na nebezpečné účinky jednotlivých látek na lidské zdraví.

Ocenění za důkladné zmapování tématu anketou.

A jak naši soutěž zhodnotili sami velkomeziříčtí studenti? Přečtěte si v jejich článku, ze kterého vybíráme úryvek:

“Vůbec jsme netušili, že by někdo mohl vidět v našem projektu a v nás samotných takový potenciál. Všichni, se kterými jsme mluvili, byli moc milí a ochotní. Dostali jsme několik vizitek, letáčků a také nabídek pomoci. Z budovy jsme odešli po patnácté hodině. Hrdí, vyčerpaní, ale hlavně šťastní, že se nám podařilo uspět.”

Setkání vybraných týmů (participační skupiny) jsme uspořádali v rámci projektu Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR), číslo projektu LP-PDP3-001. Projekt je součástí Programu lidská práva financovaného z Norských fondů 2014-2021 prostřednictvím Ministerstva financí.