Elevator: nápadem to začíná (soutěž pro střední školy)

Vadí Ti něco ve Tvém okolí? Máš kolem sebe partu přátel, se kterými jste schopni to změnit? Navrhněte projekt a pojďte do toho!

Pro všechny studentky a studenty středních škol vyhlašujeme ve spolupráci s Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání projektovou soutěž Elevator: nápadem to začíná.

Chceme, aby se mladí lidé:

 • aktivně zajímali o své okolí,
 • vzájemně spolupracovali a prozkoumávali možnosti, které se nabízí ke zlepšení jejich okolí,
 • seznámili s překážkami, pro které dosud nebylo možné změnit neutěšený stav okolí,
 • naučili jasně formulovat své nápady a uvažovali při tom realisticky a udržitelně,
 • sami navrhli smysluplnou a proveditelnou variantu řešení, kterou se pokusí zrealizovat.

Aby cesta k úspěchu byla jednodušší, nabízíme k tomu motivující soutěžní prostředí, naše tipy a zkušenosti.

Proč se zapojit do soutěže?

Všechny přihlášené týmy získají:

 1. možnost zúčastnit se webináře na téma plánování projektu, jeho managementu a zpracování projektové žádosti,
 2. možnost on-line konzultace projektu,
 3. písemnou zpětnou vazbu k odevzdanému projektu,
 4. možnost sledovat on-line přenos z hlavní části květnového setkání pro vybrané týmy,
 5. certifikát potvrzující zapojení do soutěže,
 6. možnost domluvit si individuální exkurzi pro třídní kolektiv v Kanceláři veřejného ochránce práv v Brně.

Vybrané týmy nadto získají možnost zúčastnit se květnového setkání, kde:

 1. budou prezentovat svůj projekt, seznámí se s ostatními projekty a budou moci sdílet zkušenosti a dobrou praxi,
 2. získají zpětnou vazbu k projektu a individualizovanou konzultaci a odborné poradenství od Kanceláře veřejného ochránce práv, Centra podpory podnikavosti (mj. autorek projektu Podnikavá mysl) a Domu zahraniční spolupráce (zprostředkovává financování mj. studentských projektů napříč Evropou – např. Erasmus+, Evropský sbor solidarity, projekty EHP a další),
 3. se zúčastní workshopu na téma projektového managementu (pro pedagogický doprovod je připraven workshop představující metody práce se studentským kolektivem – jak děti aktivizovat a motivovat k zapojení do veřejného života a ovlivnění světa kolem sebe),
 4. se je pokusíme propojit se zástupkyněmi či zástupci samospráv či státní správy, nadací, podnikatelských inkubátorů či dalších donátorů, kteří by jim mohli pomoci s realizací či financováním projektu,
 5. dostanou občerstvení, drobné odměny a proplacené cestovní náklady související s (veřejnou) dopravou na setkání (platí pro zástupkyně a zástupce týmů a jejich pedagogický doprovod).

Odměnou za účast v soutěži však není přímá finanční podpora přihlášených projektů.

Kdo se může přihlásit a jak?

Přihlásit se může tým složený minimálně ze tří studentek nebo studentů střední školy nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Členky a členové týmu nemusí být z jedné třídy ani školy. Každý může být součástí pouze jednoho týmu. Počet týmů na jednu školu není omezen.

Tým musí mít svou garantku nebo svého garanta z řad pedagogického kolektivu školy. Garant/ka může vést více týmů. Je-li tým složený ze studentek a studentů více škol, zvolí si pouze jednu garantku či jednoho garanta.

Každý tým musí vyplnit dva online formuláře:

 1. do 11. února 2023 (23:59) přihlášku, kterou nám dá vědět, že se chce zapojit do soutěže. Pro přihlášení musí pojmenovat členy týmu, napsat název projektu a jeho stručnou anotaci. Stačí myšlenka, nikoliv detailní popis projektu.
 2. do 11. dubna 2023 (23:59) projektový formulář, ve kterém svůj projekt detailně představí.

Jaké projekty je možné přihlásit?

Projekt musí:

 • řešit problém nebo nevyhovující situaci, které jste zaznamenali ve svém okolí (škála oblastí, které se projekty mohou dotknout, je široká – např. veřejný prostor, volnočasové aktivity, přístup k úřadům, zapojení se do života ve městě, bezpečnost na ulici či na silnici, dopravní situace, životní prostředí, kultura, jinakost, přístup k pomoci nebo podpoře v otázkách financí, zdraví či duševní pohoda),
 • být veřejně prospěšný,
 • navrhovat jednorázová, dlouhodobá či systémová řešení, případně být potenciálním podnikatelským záměrem.

Projekt nesmí:

 • primárně cílit na život ve škole, její fungování a školský systém,
 • propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního i nekomerčního charakteru, zejména náboženského či politického.

Pro garanty a garantky (pedagogický doprovod)

Chcete své studentky a studenty lépe motivovat? Zkuste se inspirovat následujícími materiály:

Případné dotazy Vám zodpovíme na 602 468 476, 542 542 310 nebo deti@ochrance.cz.

Aktivita je realizována v rámci projektu Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR), číslo projektu LP-PDP3-001. Projekt je součástí Programu lidská práva financovaného z Norských fondů 2014-2021 prostřednictvím Ministerstva financí ČR.