Chceš konečně porozumět Úmluvě o právech dítěte?

Začíná nový školní rok a my jsme připravili dárek pro všechny děti. Vydáváme Úmluvu o právech dítěte ve znění srozumitelném dětem s autorskými dětskými ilustracemi.

Úmluva o právech dítěte je mezinárodní smlouva. Je závazná pro státy, které se v průběhu let rozhodly ji dodržovat. Běžnému (dětskému) čtenáři se však čte špatně. A to jsme se rozhodli změnit.

Úmluvu o právech dítěte jsme přepsali tak, aby jí rozuměl každý. Výrazně jsme její znění zjednodušili a doplnili o ilustrace sedmnáctiletého Vojty.

Posuďte sami, zda se nám to povedlo. Naši Úmluvu ve znění srozumitelném dětem můžeš volně šířit mezi kamarády a kamarádky. Pokud bys ji chtěl/a mít ve své domácí knihovně, můžeš si o ni napsat. My Ti ji rádi pošleme.

Na stole leží několik výtisků Úmluvy o právech dítěte ve znění srozumitelném dětem a jeden výtisk drží dívka.
Úmluva o právech dítěte ve znění srozumitelném dětem - vydala Kancelář veřejného ochránce práv.

Úmluva o právech dítěte je mezinárodní smlouva přijatá Valným shromážděním OSN v listopadu 1989. Česká republika ji podepsala v září 1990. K jejímu dodržování se zavázalo již 196 států světa. Dodržování Úmluvy o právech dítěte kontroluje Výbor pro práva dítěte OSN. Plné české znění Úmluvy o právech dítěte najdeš třeba zde.

Ukázka z obsahu publikace:

Výběr stránek z Úmluvy o právech dítěte ve znění srozumitelném dětem, kterou vydala Kancelář veřejného ochránce práv.
Úmluva o právech dítěte ve znění srozumitelném dětem - vydala Kancelář veřejného ochránce práv.

Publikace vznikla v rámci projektu Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem k ustanovení Národní lidskoprávní instituce v ČR), číslo projektu: LP-PDP3-001. Tento projekt je financován z prostředků fondů EHP a Norska 2014-2021 a státního rozpočtu ČR.