Úvodní strana > Aktuality > Studentské brigády jsou v plném proudu

Studentské brigády jsou v plném proudu

1.07.2018

Začínají prázdniny a mnoho studentů hledá přivýdělek. Zaměřili jsme se proto na nejčastější otázky a odpovědi související s prací mladistvých (15 – 18 let).

Odkdy můžu pracovat?

Obecně platí, že dítě může pracovní smlouvu (či některou z dohod) uzavřít až po dosažení 15 let věku. Nastoupit do práce však může nejdříve po ukončení povinné školní docházky, tedy poté, co odchodí 9 povinných let základního vzdělávání. Před dosažením plnoletosti (tedy 18. roku věku) však nemůže uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti (tj. že odpovídá např. za obdrženou tržbu při prodeji zmrzliny), kterou někteří zaměstnavatelé vyžadují.

Musí rodiče souhlasit?

Brigádu i pracovní smlouvu můžeš uzavřít bez souhlasu rodičů. Dohodu o provedení práce či pracovní činnosti nebo pracovní smlouvu podepisuješ sám za sebe a nevyžaduje se schválení či podpis rodičů.

Na základě jakých dokumentů můžu nastoupit do práce?

Můžeš uzavřít buď pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.

Jaký je rozdíl mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti?

Dohoda o provedení práce:

 • může být sjednána maximálně na 300 hodin v kalendářním roce;
 • do výdělku nižšího než 10 000,- Kč měsíčně zaměstnavatel není povinen platit ani zdravotní pojištění, ani sociální pojištění; přesáhne-li tvá měsíční odměna částku 10 000,- Kč, musíš již odvody platit (jsi-li student, zdravotní pojištění za tebe platí stát);
 • výplata podléhá „jen“ srážkové dani ve výši 15 %;
 • tento typ dohody je pro studentské brigády nejčastější.

Dohoda o pracovní činnosti:

 • může být překročen rozsah 300 hodin v kalendářním roce, avšak maximálně přípustný počet odpracovaných hodin je nejvýše polovina běžné týdenní pracovní doby (tedy 20 hodin za týden);
 • zdravotní, sociální a nemocenské pojištění platí zaměstnanec i zaměstnavatel z odměny již od 2 500,- Kč za měsíc;
 • výplata podléhá dani ve výši 15 %.

Oba typy dohod musí být uzavřeny písemně.

Můžu mít více brigád současně?

Ano. Můžeš např. prodávat zmrzlinu na základě dohody o provedení práce pro jednoho zaměstnavatele a uklízet večer na bazénu na základě další dohody o provedení práce u jiného zaměstnavatele. Limit 300 hodin se posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť.  

Můžu si někde stěžovat, pokud by se mnou zaměstnavatel zacházel špatně?

Stejně jako dospělí se můžeš obrátit na oblastní inspektorát práce , který u tvého zaměstnavatele může provést kontrolu. Pokud o to inspektorát přímo požádáš, neměl by se zaměstnavatel dozvědět, že sis na něj stěžoval právě ty.

Podrobnější informace o činnosti inspekce práce nalezneš na webových stránkách inspekce  nebo zde.

Mám nárok na přestávku dříve než dospělí? Jak dlouho trvá povinná přestávka v práci?

Ano. Tvůj zaměstnavatel ti jako mladistvému musí poskytnout přestávku na jídlo a oddech nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Tví dospělí spolupracovníci ji mohou čerpat stejně s tebou, většinou však později dle pravidel zaměstnavatele, ale tak, aby si odpočinuli a nasvačili se nebo se naobědvali nejdéle po 6 hodinách práce. Délka přestávky je pro všechny stejně dlouhá a trvá 30 min. 

Jak dlouho smím denně pracovat?

Délka tvojí směny podle zákoníku práce nesmí v jednotlivých dnech přesáhnout 8 hodin.

Můžu pracovat v noci (mezi 22:00 hod. a 6:00 hod.), když mi ještě nebylo 18 let?

Zásadou je, že mladiství v noci nesmí pracovat. Pracovat v noci můžeš pouze výjimečně, a to splňuješ-li všechny níže uvedené podmínky:

 • je ti více než 16 let,
 • práce v noci není delší než 1 hodinu,
 • noční práce bezprostředně navazuje na tvou práci během dne, 
 • je to třeba pro tvou výchovu k povolání,
 • práce budeš vykonávat pod dohledem zaměstnance staršího 18 let.

Může mi zaměstnavatel nařídit přesčasy, když mi ještě nebylo 18 let?

Ne. Ani výjimečně. Práce přesčas je mladistvým zakázána. 

Můžu pracovat na směny, když mi ještě nebylo 18 let?

Ano. Ale zaměstnavatel ti musí umožnit odpočinout si alespoň 12 hodin mezi koncem jedné a začátkem druhé směny během 24 hodin po sobě jdoucích.

Zaměstnavatel mi napsal směnu na každý den v týdnu včetně soboty a neděle. Může to, nebo mám nárok na nějaký nepřetržitý odpočinek?

Samozřejmě nemůže. Zaměstnavatel musí rozepsat směny tak, aby si každý pracující během týdne nepřetržitě odpočinul minimálně po dobu 35 hodin (výjimečně zkráceně na 24 hodin). Mladiství si však vždycky musí odpočinout od práce v týdnu minimálně 48 hodin, což odpovídá 2 dnům. Zákoník práce nepřipouští u mladistvých výjimky ani v mimořádných případech, jako např. při haváriích.    

Existují nějaké činnosti, kterými mě jako mladistvého zaměstnavatel nesmí pověřit?

Zákoník práce přímo vymezuje práce, které jsou zakázané mladistvým. Jedná se o:

 • práce pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol,
 • práce, které jsou se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem mladistvých pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví,
 • práce, při nichž jsou mladiství vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob. 

Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích pak vymezuje detailněji seznam konkrétních prací, které nemůže mladiství vykonávat. Namátkově se jedná o:

 • výrobu a zpracovávání výbušnin, 
 • práce ve výškách nad 1,5 m,
 • porážení zvířat na jatkách, 
 • práce na zařízeních vysokého elektrického napětí.

Kompletní seznam zakázaných prací nalezneš v § 5 vyhlášky o zakázaných pracích a pracovištích. Zákazy některých prací mohou být vyhláškou rozšířeny i na zaměstnance ve věku do 21 let.

Zaměstnavatel chce, abych si zaplatil lékařskou prohlídku, která je podmínkou pro můj nástup do práce. Má na to právo?

Pokud máš pro zaměstnavatele pracovat na základě pracovní smlouvy, pak musíš povinně vstupní lékařkou prohlídku absolvovat. Pokud tě zaměstnavatel přijme, pak za tebe prohlídku zaplatí. Jinak si ji hradíš sám. Může ti ji ale uhradit, i když tě nepřijme. Pokud budeš pracovat na základě některé z dohod, pak pro tebe není prohlídka povinná. Když ale zaměstnavatel na jejím provedení trvá, pak platí, že ti ji uhradí, pokud tě přijme.

Sdílet stránku 
 
Mapa webu   -   O webu  -  Tisknout stránku   -   Přístupnost webu   -  
vyrobila Omega Design
 
dataLayer.push({'event': 'page'});