boxporn.org
pornbed.net
bdsmhd.net
pornobed.org
 
Úvodní strana > Veřejný ochránce práv

Veřejný ochránce práv

Na veřejného ochránce práv (říká se mu také ombudsman) se může obrátit každý, tedy nejen dospělí, ale i děti a náctiletí.

 

Veřejný ochránce práv (ombudsman) JUDr. Stanislav Křeček

Narodil se v roce 1938 v Praze. Vystudoval průmyslovou školu geologickou, výtvarnou školu a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Po jejím absolvování se stal soudním čekatelem u Městského soudu v Praze. Poté, co byl v 70. letech 20. století nucen z politických důvodů justici opustit, pracoval jako výtvarník, geolog, horník, dělník aj. Od roku 1990 se věnoval advokacii.

Od roku 1998 do dubna 2013 byl poslancem za ČSSD v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V rámci poslaneckého mandátu byl mj. místopředsedou ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, členem mandátového a imunitního výboru, petičního výboru, volebního výboru, podvýboru pro lidská práva a dalších.

3. dubna 2013 byl zvolen zástupcem veřejného ochránce práv a v souladu se zákonem se poslaneckého mandátu vzdal. Funkci zástupce veřejného ochránce práv vykonával od 5. 4. 2013 do 3. 12. 2019.

12. února 2020 byl zvolen veřejným ochráncem práv.

Dlouhodobě se věnuje problematice nájemních vztahů – v roce 1991 se stal spoluzakladatelem a předsedou Sdružení na ochranu nájemníků.

Jako zástupce veřejného ochránce práv v letech 2013 – 2019 se věnoval zejména problematice stavebního řádu, státní správy soudů, ochraně spotřebitele, pozemkovému právu a činnosti katastrálních úřadů, problematice pozemních komunikací, práva na informace, přestupkům aj. 

Zástupkyně veřejného ochránce práv Mgr. Monika Šimůnková

Narodila se 25. prosince 1972 v Praze. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a patří k předním odborníkům na právní ochranu dětí. Absolvovala roční stipendijní pobyt na univerzitě v německém Pasově a po složení advokátní zkoušky působila nejprve v řadě právnických kanceláří a poté jako právnička a zástupkyně ředitelky Nadace Naše dítě. Věnovala se zde řadě projektů na ochranu dětských práv, byla členkou představenstva mezinárodní organizace v oblasti dětských práv EURONET se sídlem v Bruselu. Je také zakladatelkou Linky právní pomoci Nadace Naše dítě, za níž obdržela společně s nadací v roce 2006 cenu Právník roku.

V roce 2011 byla jmenována zmocněnkyní vlády pro lidská práva. Tuto funkci vykonávala takřka tři roky a věnovala se zejména problematice sociálního vyloučení, ochraně dětí, zaměřila se také na oblast školství apod. Iniciovala českou verzi kampaně Rady Evropy Jedno z pěti – Stop sexuálnímu zneužívání dětí. Vedla několik delegací ČR při obhajobě zpráv o dodržování lidských práv např. před ženevským Výborem OSN pro dětská práva. V letech 2016-2018 působila jako poradkyně ministrů školství pro oblast společného vzdělávání a souvisejících témat.

V současné době je například členkou Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva, pracovní skupiny k porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Podílí se také na zlepšení ochrany práv dětí v soudních řízeních.

 

Podrobné informace o ochránci najdete také na www.ochrance.cz 

Fakta o ombudsmanovi/ombudsmance

  • Kandidáty a kandidátky navrhuje prezident  a Senát 
  • Volí ho/ji Poslanecké sněmovna 
  • Funkční období je 6 let
  • Může být zvolen/a dvakrát
  • Sídlí v Brně
  • Ombudsman/ka má 1 zástupce/zástupkyni, kterého/kterou také volí Poslanecké sněmovna
  • Ombudsmanovi/ombudsmance i zástupci/zástupkyni musí být min. 40 let (jako prezidentovi/prezidentce nebo senátorovi/senátorce)
Sdílet stránku 
 
Mapa webu   -   O webu  -  Tisknout stránku   -   Přístupnost webu   -  
vyrobila Omega Design
 
dataLayer.push({'event': 'page'});