AKTUÁLNĚ: Dnes probíhá konference pro děti! Sleduj nás na streamu!

Pobyt cizinců

Zabývali jsme se případem pana Fernanda (původně z Angoly), který měl být vyhoštěn z České republiky. Z manželství s Češkou měl čtrnáctiletého syna. Po rozvodu bylo jeho povolení k pobytu zrušeno a dalších několik let pobýval v České republice nelegálně. Z toho důvodu úřady rozhodly o jeho vyhoštění a zákazu vstupu na území České republiky po dobu tří let.

Cizinec může být v některých případech z České republiky vyhoštěn. Pokud má však nezletilé dítě, musí úřady zjišťovat, jak by jeho vyhoštění dopadlo na vztah s tímto dítětem.

V našem případě úřady syna pana Fernanda zcela opomněly. Přestože výsledkem řízení mohlo být vyhoštění jeho otce do Afriky, úřady chlapce neinformovaly, nezeptaly se ho na jeho názor, ani nezjišťovaly, jak často se s otcem stýká či si s ním telefonuje. Úřady naopak tvrdily, že by s otcem mohl zůstat v kontaktu i přes jeho vyhoštění. S tím jsme však nesouhlasili.

Povinností úřadů je, aby zjistily a zohlednily všechny podstatné okolnosti týkající se soukromého a rodinného života cizince. Jedině tak mohou zajistit, že jejich rozhodnutí neporuší právo cizince a dítěte na rodinný a soukromý život.

Rozhodnutí úřadů o vyhoštění cizince, který má na území České republiky dítě, může mít vliv také na práva dítěte. Dítě tak musí být vždy účastníkem řízení o vyhoštění, nebo být v řízení řádně zastoupeno opatrovníkem.

Zabývali jsme se případem malé vietnamské dívky žijící v České republice pouze se svou mámou a sourozenci. Dívka měla původně povolení k pobytu. To jí však úřady neprodloužily (kvůli administrativní chybě, kterou udělala její máma). Aby ho mohla znovu získat, musela by za ni máma podat novou žádost na české ambasádě ve Vietnamu.

Dívčina máma ale nemohla do Vietnamu odjet, protože by to znamenalo nechat dívku a její sourozence v České republice samotné. Navíc se měl dívce brzy narodit nový sourozenec a pro její mámu by mohlo být cestování během těhotenství nebezpečné.

Rodině jsme poradili, aby žádost o povolení k pobytu poslala do Vietnamu poštou společně se žádostí o udělení výjimky z povinnosti osobního podání žádosti. Pokud by ambasáda výjimku udělila, mohla by celá rodina na výsledek řízení v klidu počkat v České republice. Rodina naši radu následovala, výjimku dostala a malá dívka nakonec získala povolení k dlouhodobému pobytu bez toho, že by ona nebo její máma musely odcestovat až do Vietnamu.

Zodpověděli jsem nejčastější otázky, které mohou trápit děti prchající před válkou z Ukrajiny. Aktuálně doplňujeme odkazy na všechny užitečné informace pro děti.

Vše přehledně dostupné zde.

Obrátily se na nás děti původně ze Slovenska. Pečoval o ně jejich strýc v České republice, který zároveň žádal u soudu o jejich svěření do pěstounské péče. Rodiče dětí na Slovensku nepracovali a děti tak nebyly na Slovensku zdravotně pojištěny. Zato v České republice chodily do školy a potřebovaly i lékaře. S tím však byl problém.

České zdravotní pojišťovny se zdráhaly děti pojistit. Nebylo jim totiž jasné, ve kterém státě mají mít děti zdravotní pojištění. V důsledku toho odmítali děti zaregistrovat i čeští lékaři. Hrozilo, že si děti budou muset platit za všechna případná ošetření.

Vysvětlili jsme jim, že na jejich situaci myslí jedno evropské nařízení. Podle něj je rozhodující, že se již v České republice zabydlely a chodí zde do školy. Rozhodující naopak není, že rodiče jsou stále na Slovensku, kde nepracují, ani to, že soud zatím nerozhodl o jejich svěření do péče strýce.

Poradili jsme jim, aby na české pojišťovně trvaly na registraci a doložily jí například potvrzením o studiu, které prokazuje jejich bydliště v České republice. Zároveň jsme si ověřili, že stejný názor zastává i Kancelář zdravotního pojištění. Ta Ti vždycky může poskytnout bližší informace k čerpání zdravotní péče v Evropské unii.

Ombudsman v těchto případech může prověřit postup zdravotní pojišťovny. Neváhej se tak na nás obrátit.