Doklady a trvalý pobyt

Dvanáctiletý Marek se nás ptal, zda může mít občanku, když mu ještě nebylo patnáct. Paní učitelka totiž ve škole říkala, že občanka se vydává až v 15 letech.

Markova paní učitelka měla pravdu jen částečně. Občanku totiž mohou mít i mladší děti.

V České republice platí, že její občané s trvalým pobytem starší 15 let mají povinnost mít občanku. Mladší děti občanku mít nemusí, ale mohou.

Mít „občanku“ je totiž praktické. Slouží třeba jako cestovní doklad v zemích Evropské unie. Nemusíš tak mít pas, abys jel/a třeba do Rakouska, na Slovensko, do Chorvatska nebo do Francie. Občanskou také můžeš prokázat svůj věk – třeba když si budeš kupovat žákovskou jízdenku na autobus nebo dětskou vstupenku na koupaliště.

Co je potřeba k vydání občanky?

  • Na úřad s Tebou musí jít rodič (případně jiný dospělý, který Tě má v péči a zastupuje Tě ze zákona nebo na základě rozhodnutí soudu – např. poručník, pěstoun, nebo ředitel dětského domova).
  • Na úřadě musíte vyplnit úřední formulář a předložit Tvůj rodný list. Pokud si úřad není jistý Tvým státním občanstvím, může požadovat i doložení osvědčení o státním občanství.
  • Musíte zaplatit správní poplatek ve výši 100 Kč.

Jak dlouho občanka platí a musím s ní něco dělat?

Dětem mladším 15 let platí občanka pět let ode dne vydání. O občanku se taky musíš starat. Zákon říká, že bys ji měl/a chránit před ztrátou, odcizením, zničením nebo nebezpečím zneužití.

Ano, ale jen pro některé skupiny motorových vozidel. Třeba pro menší motorky a čtyřkolky, silnější elektrické koloběžky nebo traktor.

Konkrétně pro skupinu AM je věková hranice 15 let, pro skupinu A1 16 let a pro skupinu B1 a T 17 let. Při podání žádosti o vydání řidičského průkazu je však nutný souhlas (podpis) zákonného zástupce (nejčastěji rodiče).

Pokud si nejsi jistý/á, jaké řidičské oprávnění potřebuješ k řízení konkrétního vozidla, obrať se na kterýkoliv registr řidičů (tj. úřady obcí s rozšířenou působností, typicky městské úřady a magistráty). Při pokládání dotazu uveď technické specifikace vozidla, které chceš řídit – počet kol, typ motoru (spalovací či elektrický), výkon motoru, zdvihový objem válců, hmotnost vozidla atd..

Další podrobnosti najdeš také na webu Ministerstva dopravy.

Rozdělení vozidel do jednotlivých skupin stanoví zákon:

Do skupiny AM patří motorová vozidla s konstrukční rychlostí do 45 km/h. Dvoukolová vozidla jsou dále omezena objemem válců spalovacího motoru do 50 cm3 a výkonem elektrického motoru do 4 kW. Do této kategorie tak mohou patřit i některé elektrické koloběžky. Obdobné omezení platí pro tříkolová vozidla. Vozidla čtyřkolová jsou pak omezena hmotností v nenaloženém stavu do 350 kg a motorem do 50 cm3 nebo jiným motorem s výkonem do 4 kW.

Do skupiny A1 se řadí:

  • lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
  • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.

S řidičákem pro skupinu A1 můžeš řídit také čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3.

Skupina B1 zahrnuje čtyřkolová motorová vozidla nespadající do skupiny AM, jejichž výkon není větší než 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží. S řidičákem pro skupinu B1 můžeš řídit i tříkolová vozidla ze skupiny AM.

Do skupiny T patří traktory a samojízdné pracovní stroje, a to i s přípojným vozidlem.

Jsi v péči poručníků a měl/a jsi problém s vydáním pasu? Již by se to nemělo stávat.

Úřady dříve vyžadovaly, aby se poručníci nejprve obrátili na soud a požádali ho o svolení, že mohou vyřídit pas pro svěřené dítě. Teprve s přivolením soudu pak mohli podat žádost o pas pro dítě na úřadě.
Znamenalo to, že některé děti nemohli odjet na dovolenou či školní zájezd do zahraničí, protože soud o žádosti poručníků nestihl včas rozhodnout.

Chtěli jsme změnu. A podařilo se!

Přesvědčili jsme Ministerstvo vnitra, které je zodpovědné za vydávání dokladů, že požadavek úřadů nemá oporu v zákoně. Od podzimu 2018 tak úřady nevyžadují, aby poručníci k žádosti o pas pro svěřené dítě dokládali rozhodnutí soudu. Poručníci tak mohou žádat o pas rovnou, sami a bez dalšího.

Podrobnější informace nalezneš zde.

Sedmnáctiletá Erika nám v e-mailu popsala svůj životní příběh. S rodiči od malička nevycházela. Utekla párkrát z domova, žila nějaký čas s partou, brala drogy, jezdila načerno v městské hromadné dopravě. Teď jí rodiče vyhrožují, že až jí bude 18 let, zruší jí trvalý pobyt v jejich bytě. Eriku zajímalo, zda to rodiče mohou udělat. Zmínila také, že se zamilovala do o 10 let staršího kluka, který jí pomáhá, aby se ze svých problémů vyhrabala. Žije teď u něj. Je to ve stejném paneláku, kde bydlí rodiče.

Erice jsme v první řadě doporučili instituce a nevládní organizace, které by jí mohli pomoci řešit dluhy, bydlení i drogovou závislost.

Pak jsme jí potvrdili, že jí rodiče skutečně mohou trvalý pobyt v jejich bytě zrušit (přesněji podat návrh na zrušení údaje o místu jejího trvalého pobytu). Zákon k takovému úkonu stanovuje dvě podmínky. Obě dvě pravděpodobně po nabytí plnoletosti splní – rodiče jí nedovolí v jejich bytě bydlet (čímž zanikne její užívací právo k bytu) a fakticky nebude v jejich bytě bydlet.

Co pak?

  • Úřad jí trvalý pobyt zaeviduje na tzv. úřední adresu. Většinou se jedná o adresu městského úřadu, magistrátu nebo úřadu městské části.
  • Musí si požádat minimálně o vydání nové občanky.

Existuje možnost, že by si Erika nemusela měnit občanku?

Erika by si mohla přehlásit trvalý pobyt k příteli. Situaci může malinko zkomplikovat to, že žije v domě na stejné adrese. Na úřadech občas nevědí, jak tuto situaci řešit. Místo trvalého pobytu je totiž evidováno k číslu domu, nikoliv k bytu. Takže vlastně ani nejde o změnu. Ale je třeba o tom sepsat protokol a vyžádat si jeho kopii. Pokud to Erika udělá, nebude si muset žádat o novou občanku.

Ale pozor! Eričin přítel musí svůj byt užívat oprávněně – měl by být jeho majitelem, nebo v něm bydlet na základě smlouvy s majitelem. Zároveň je nejlepší, pokud Erika půjde na úřad spolu s přítelem. Přítel musí souhlasit, že u něj může bydlet, a že jí dává souhlas se „změnou místa trvalého pobytu“.