JUDr. Stanislav Křeček

Funkční období od 19. února 2020

Narodil se v roce 1938 v Praze.

Vystudoval průmyslovou školu geologickou, výtvarnou školu a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Po jejím absolvování se stal soudním čekatelem u Městského soudu v Praze. V 70. letech 20. století byl nucen z politických důvodů justici opustit a pracoval jako výtvarník, geolog, horník, dělník aj. Od roku 1990 se věnoval advokacii.

Od roku 1998 do dubna 2013 byl poslancem za ČSSD v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V rámci poslaneckého mandátu byl mj. místopředsedou ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny, členem mandátového a imunitního výboru, petičního výboru, volebního výboru, podvýboru pro lidská práva a dalších.

Dne 3. dubna 2013 byl zvolen zástupcem veřejného ochránce práv a v souladu se zákonem se poslaneckého mandátu vzdal. Funkci zástupce ombudsmana vykonával od 5. dubna 2013 do 3. prosince 2019.

Dne 4. února 2020 byl zvolen veřejným ochráncem práv. Funkci začal vykonávat od 19. února 2020.

Dlouhodobě se věnuje problematice nájemních vztahů – v roce 1991 se stal spoluzakladatelem a předsedou Sdružení na ochranu nájemníků.

Jako ombudsman (a dříve jako zástupce tehdejší ombudsmanky) se zaměřuje zejména na problematiku stavebního řádu, státní správy soudů, ochranu spotřebitele, pozemkovému právu a činnosti katastrálních úřadů, problematice pozemních komunikací, práva na informace, přestupkům, sociálního zabezpečení, rovného zacházení a ochranu před diskriminací.