JUDr. Stanislav Křeček

Narodil se v roce 1938 v Praze.

Vystudoval průmyslovou školu geologickou, výtvarnou školu a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Po jejím absolvování se stal soudním čekatelem u Městského soudu v Praze.

V 70. letech 20. století byl nucen z politických důvodů justici opustit a pracoval jako výtvarník, geolog, horník, dělník aj. Od roku 1990 se věnoval advokacii.

Od roku 1998 do dubna 2013 byl poslancem v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Dlouhodobě se věnuje problematice nájemních vztahů – v roce 1991 se stal spoluzakladatelem a předsedou Sdružení na ochranu nájemníků.

Má rád přírodu a je dlouholetým členem Skautu.

Od 5. dubna 2013 do 3. prosince 2019 vykonával funkci zástupce ombudsmana.

V únoru 2020 byl zvolen ombudsmanem a funkci vykonává od 19. února 2020.