Jsem v psychiatrické nemocnici (léčebně)

Ahoj holky, ahoj kluci, čtěte dál, pokud se stane, že se léčíte na psychiatrii a potřebujete informace o souhlasu s pobytem a léčbou. Dozvíte se, jaká práva v tomto ohledu máte.

Ke stažení také zde.

Tvůj souhlas nebo nesouhlas s pobytem v nemocnici

V naprosté většině případů musí nemocnice mít souhlas s přijetím pacienta. Souhlas se dává lékaři a sepisuje se před nástupem.

Lékař posoudí, jestli můžeš udělit souhlas Ty. Nezáleží tolik na Tvém věku, ale na tom, jestli jsi schopný(á) se vyjádřit, porozumět a zhodnotit důsledky svého rozhodnutí. Pokud toto rozhodnutí udělat můžeš, lékař se jím bude řídit. Na souhlasu s pobytem v nemocnici bude Tvůj podpis.

V každém případě máš právo, aby Ti lékař vysvětlil proč máš být v nemocnici,

  • jak by Ti pobyt v nemocnici mohl prospět,
  • co se s Tebou bude v nemocnici dít a
  • co by pro Tebe znamenalo, pokud bys nenastoupil(a).

Souhlas nebo nesouhlas rodiče

Pokud o pobytu v nemocnici nemůžeš rozhodnout Ty, dává souhlas rodič (nebo jiný zástupce, třeba i ředitel dětského domova).

Lékař Tě ale i tak do rozhodování zapojí a zohlední Tvůj názor. Řekne Ti dopředu informace o Tvém zdravotním stavu a potřebnosti Tvého pobytu. V souhlasu s pobytem bude zapsán také Tvůj názor.

Je rozdíl mezi souhlasem s pobytem v nemocnici a souhlasem s léčbou. Během pobytu v nemocnici se totiž řeší, jak bude vypadat léčba (nejsou to jen léky). I k tomu si lékař žádá souhlas. Už ale nebývá písemný.

Tvůj souhlas nebo nesouhlas

Lékař Tě musí informovat o plánovaných vyšetřeních a léčbě. A pokud jsi schopný(á) tomuto porozumět, vyjádřit se a zhodnotit důsledky svého rozhodnutí, dáváš souhlas nebo nesouhlas Ty.

Souhlas nebo nesouhlas rodiče

Když o plánovaných vyšetřeních a léčbě ještě nemůžeš rozhodovat, dává souhlas rodič (nebo jiný zástupce). Lékař Ti opět musí vše vysvětlit a zajímat se o Tvůj názor.

Pobyt v nemocnici a léčba jsou někdy možné i bez Tvého souhlasu nebo souhlasu Tvého rodiče či jiného zástupce. Ale jen když je Tvůj zdravotní stav vážný a je potřeba, aby Ti lékaři poskytli péči opravdu rychle (bezodkladně).

Soud

Pokud o svém pobytu v nemocnici nemůžeš rozhodnout sám/sama, mají právo rozhodnout rodiče a někdy i lékař. I tak ale musí naslouchat tvému názoru, proto je důležité jim sdělit konkrétní důvody, proč si pobyt v nemocnici nepřeješ. V situaci, kdy s pobytem jasně a vytrvale nesouhlasíš, může jejich rozhodnutí zkontrolovat soud. Můžeš se na něj sám/sama obrátit. Jak v takovém případě postupovat, Ti vysvětlí lékař. A měl by ti s tím také pomoci.

A za určitých okolností má lékař dokonce povinnost oznámit soudu Tvůj vážný nesouhlas s pobytem (záleží na Tvém věku a vyspělosti).

Nemusíš souhlasit ani s léčbou, o které rozhodl někdo jiný. Pokud Ti už bylo 14 let a máš vážné výhrady, můžeš se obrátit na soud. Lékař nebo třeba sociální pracovník v nemocnici Ti v tom může pomoci. Jen v této situaci zákon stanoví přesnou věkovou hranici, tedy od 14 let. Ve všech ostatních situacích se souhlas nebo nesouhlas posuzuje podle rozumové a volní vyspělosti přiměřené věku.

Stížnost

Pokud máš v nemocnici nějaké problémy, můžeš podat stížnost. Napiš nebo řekni lékaři, primáři nebo řediteli nemocnice.

Zprávy z návštěv zařízení pro děti najdeš v Evidenci stanovisek ochránce (v záložce Oblast práva vyber 807 Detence — zdravotnická zařízení).

Poslední souhrnná zpráva z návštěv zařízení dětské psychiatrie je k dispozici zde. Jsou v ní mimo jiné popsány problémy, na které ombudsman narazil během systematických návštěv zařízení, ale také doporučení, jejichž přijetí by napomohlo ke zlepšení psychiatrické péče o dětské pacienty.

Kouknout můžeš také na podrobnou tiskovou zprávu z prosince 2022.