Změnit školu nebo studovaný obor můžeš i v průběhu školního roku

Zjistil/a jsi, že obor, který studuješ, není pro tebe “to pravé ořechové”? Nelíbí se ti na internátu a raději bys studoval/a blíž domovu? Chtěl/a bys na jinou školu, ale nevíš, jak to udělat?

Musíš podat žádost

V průběhu studia na střední škole můžeš přestoupit na jiný obor. Jde to jak v rámci jedné školy, tak jako přestup na úplně jinou školu. Je ale potřeba písemně požádat.

Pokud ti ještě nebylo 18 let, musí za tebe podat žádost rodiče (nebo jiný zákonný zástupce, např. poručník). Jejich žádost ale musí obsahovat tvůj souhlas s přestupem. Pokud jsi již zletilý/á, můžeš požádat sám/sama.

Jak sepsat žádost?

Je dobré nejdřív zavolat nebo napsat e-mail do školy, na kterou chceš přestoupit. Zeptej se ředitele/ředitelky školy na bližší informace. Můžeš si také domluvit osobní schůzku společně s rodiči a ředitelem.

Ředitel/ka ti může dát formulář, pokud ho má. Do něj pak jednoduše sepíšeš žádost. Pokud žádný formulář nemá, sepiš žádost podle svého uvážení. Vzory najdeš i na internetu.

Žádost by měla obsahovat alespoň:

 • Kdo o přestup žádá – tvé jméno, příjmení, datum narození a bydliště.
 • Pokud ti ještě nebylo 18 let, kdo za tebe podává žádost – jméno, příjmení a bydliště rodiče.
 • Jakou školu, obor a ročník studuješ – název a adresa současné školy, název oboru a ročník, ve kterém jsi.
 • Na jakou školu, obor a do jakého ročníku chceš přestoupit – název a adresa nové školy, název oboru a ročník.
 • Popis toho, proč chceš přestoupit na novou školu (na této pasáži si dej záležet).
 • Místo a datum podání žádosti.
 • Tvůj podpis. Pokud ti ještě nebylo 18 let, i podpis rodiče a tvůj souhlas s přestupem.

Rozhodnutí o žádosti

 1. Přestup v rámci jedné školy, tj. z oboru na obor (například studuješ obor kuchař – číšník a raději bys studoval/a obor cukrář, který je na stejné střední škole)

  Žádost podáš řediteli/ředitelce tvé školy, který/á o ní také rozhodne.

 2. Přestup na novou školu

  Žádost podáš řediteli/ředitelce nové školy, který/á o ní také rozhodne.

Rozdílová zkouška

Ředitel/ka může v obou případech chtít, abys složil/a rozdílovou zkoušku. Také určí, co bude její náplní, kdy se bude konat a jak bude hodnocena. Je proto dobré se na to předem zeptat!