Výzva

Chceš být součástí unikátní konference pro mladé a diskutovat s ombudsmanem a jeho zástupkyní? Zapoj se do soutěže “Jak pomáhá ombudsman dětem”.

Zajímají Tě práva dětí? Víš, co všechno si můžeš vyřídit na úřadech? Co je to diskriminace? Není Ti jedno, co se děje ve Tvém okolí? Navštěvuješ druhý stupeň základní školy nebo tomu odpovídající ročník víceletého gymnázia? Zapoj se do naší soutěže!

Hrajeme o účast na naší historicky první konferenci určené přímo dětem. Ta se uskuteční 15. června 2022 v Brně. Vybrané kolektivy stráví spolu se svým učitelem či svojí učitelkou den u nás, v Kanceláři veřejného ochránce práv. Projdou si a prohlédnou si budovu, budou diskutovat s veřejným ochráncem práv i jeho zástupkyní a zúčastní se tematických zážitkových aktivit. Bude i zážitkový doprovodný program, díky němuž se seznámí s některou z dalších významných institucí v Brně. Všichni na závěr dostanou certifikát o své aktivní účasti na konferenci.

Se svými kamarády a kamarádkami (např. ze třídy, školy, školního parlamentu či zájmového sdružení) jakýmkoliv kreativním způsobem zpracuj téma Jak pomáhá ombudsman dětem. Výsledkem může být video, koláž z fotografií či obrázků, plakát, povídka, písnička nebo cokoli jiného Vás napadne. Fantazii se meze nekladou!

Soutěžní výtvor v rozsahu nejvýše:

  • text na 2 strany A4,
  • obraz/koláž/plakát apod. o velikosti max. A1 či
  • video/audio v délce do 3 minut

můžeš doručit do 30. dubna 2022 osobně, poštou či na e-mailovou adresu deti@ochrance.cz (v případě, že příloha bude větší než 8 MB, prosíme o uložení souboru do Úschovny či jiného online depozitáře a do e-mailu vložit pouze odkaz). Nezapomeň uvést jména a věku autorů a autorek a také jméno, e-mailový a telefonní kontakt na učitele či učitelku (či jiného dospělého vedoucího), na které se budeme moci v případě výhry obrátit. Obálku či e-mail označ heslem „PARTICIPACE“.

Vítěze vybereme a o výhře je zpravíme do 10. května 2022. Pro případ, že Ty a Tví kamarádi nebudete mezi vybranými, nabízíme Vám možnost sledovat on-line přenos z hlavní části konference a individuální prohlídku našeho úřadu.

Zasláním díla do soutěže odesílatel/ka potvrzuje, že všichni autoři a autorky či vystupující souhlasí s jeho zveřejněním na konferenci, na webových stránkách a sociálních sítích ombudsmana a s vystavením v Kanceláři veřejného ochránce práv i se zpracováním osobních údajů v maximálním rozsahu jméno, příjmení, věk, e-mailová adresa a telefonní číslo. E-mail ani telefon se nikde veřejně neobjeví, využijeme je jen pro případné kontaktování ohledně výhry. Pro více informací o zpracování osobních údajů můžete kontaktovat pověřenkyni pro ochranu osobních údajů JUDr. Veroniku Gabrišovou (poverenkyne@ochrance.cz).

Konference bude realizována v souvislosti s projektem Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR), číslo projektu LP-PDP3-001. Projekt je součástí Programu lidská práva financovaného z Norských fondů 2014-2021 prostřednictvím Ministerstva financí ČR.