Problém se zdravotním pojištěním dětí ze Slovenska

Obrátily se na nás děti původně ze Slovenska. Pečoval o ně jejich strýc v České republice, který zároveň žádal u soudu o jejich svěření do pěstounské péče. Rodiče dětí na Slovensku nepracovali a děti tak nebyly na Slovensku zdravotně pojištěny. Zato v České republice chodily do školy a potřebovaly i lékaře. S tím však byl problém.

České zdravotní pojišťovny se zdráhaly děti pojistit. Nebylo jim totiž jasné, ve kterém státě mají mít děti zdravotní pojištění. V důsledku toho odmítali děti zaregistrovat i čeští lékaři. Hrozilo, že si děti budou muset platit za všechna případná ošetření.

Vysvětlili jsme jim, že na jejich situaci myslí jedno evropské nařízení. Podle něj je rozhodující, že se již v České republice zabydlely a chodí zde do školy. Rozhodující naopak není, že rodiče jsou stále na Slovensku, kde nepracují, ani to, že soud zatím nerozhodl o jejich svěření do péče strýce.

Poradili jsme jim, aby na české pojišťovně trvaly na registraci a doložily jí například potvrzením o studiu, které prokazuje jejich bydliště v České republice. Zároveň jsme si ověřili, že stejný názor zastává i Kancelář zdravotního pojištění. Ta Ti vždycky může poskytnout bližší informace k čerpání zdravotní péče v Evropské unii.

Ombudsman v těchto případech může prověřit postup zdravotní pojišťovny. Neváhej se proto na nás obrátit.