Odložená maturitní slohovka ti může znepříjemnit nástup na vysokou školu

Maturita se ti může neplánovaně protáhnout i kvůli krátkodobé nemoci. Maturovat sice lze v náhradním termínu, ten ale většinou dostaneš až v dalším zkušebním období, typicky na podzim.

Pokud onemocníš na maturitu, měl/a by ses co nejrychleji (nejpozději do 3 pracovních dnů od data konání zkoušky) omluvit řediteli/ředitelce školy. To udělal i osmnáctiletý Petr. U školy se ujistil, že si slohovku bude moci napsat v náhradním termínu. Bohužel mu už nikdo neřekl, že to bude až na podzim. Nemohl tak nastoupit na vysokou školu, kterou si vybral a na kterou udělal přijímačky. Vysoká škola totiž netolerovala dodatečné doložení maturitního vysvědčení.

Maturitní slohovky (stejně jako např. didaktické testy) skutečně nelze psát v „náhradním termínu“ ještě probíhajícího zkušebním období. Bylo by to nefér. Slohovky totiž musí mít jednotné zadání pro všechny na dané škole a v daném období (didaktické testy jsou stejné pro úplně všechny maturanty v daném období). Petrovi jsme tak nemohli pomoci.

Díky nám ministerstvo upozornilo vysoké školy!

Nemůžeme diktovat vysokým školám, kdy mají ukončit termín zápisů ke studiu. Neumožňuje nám to zákon. Proto jsme alespoň vyzvali ministerstvo školství, aby je upozornilo na tento problém a motivovalo je k hledání jiného řešení. Ministerstvo to udělalo. Všechny vysoké školy tak teď vědí o podobných případech, jako byl ten Petrův. Věříme, že se je budou snažit zohlednit.

Jak nám ukázala Petrova zkušenost, jsou i vysoké školy, které s dodatečnými zápisy ke studiu nemají problém. I díky tomu mohl Petr nastoupit na jinou vysokou školu ještě v září, ihned po tom, co úspěšně dopsal chybějící slohovku.

Slečna ve formálním oblečení listující dokumenty.