Každé dítě má právo na vzdělání, kvalitní život a patří do naší společnosti.

Podporujeme různé aktivity, které pomáhají dětem s postižením se kvalitně vzdělávat a zapojovat do běžného života.

I proto zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm včera symbolicky zahájil nový školní rok v jedné z pražských škol pro děti s kombinovaným postižením.

Zástupce ombudsmana a zmocněnkyně pro lidská práva při zahájení školního roku ve škole Smiling Crocodile.
Zdroj: Smiling Crocodile

Zahájení školního roku ve škole Smiling Crocodile.
Zdroj: Smiling Crocodile

Zúčastnil se také předávání osvědčení úspěšným absolventům Tranzitního programu společnosti Agapo “Ze školy do práce”. V rámci toho mohlo osmadvacet jihomoravských středoškoláků chodit celý rok na praxi k některému z dvaceti zaměstnavatelů v regionu.

Díky stážím si mladí lidé se speciálními vzdělávacími potřebami vyzkoušeli, jak to chodí v práci. Učili se samostatně plnit pracovní povinnosti, komunikovat, řešit nové situace a spolupracovat s kolegy. Zaměstnavatelé si zase ověřili, že díky stážím je přechod do práce snazší nejen pro budoucí zaměstnance, ale i pro společnosti, které je zaměstnají.

Předávání osvědčení úspěšným absolventům Tranzitního programu společnosti Agapo “Ze školy do práce” proběhlo za účasti zástupce ombudsmana v prostorech naší Kanceláře.
Zástupce ombudsmana prozradil, že v příštích letech nabídne i naše Kancelář stáže v tranzitním programu.

Předávání osvědčení úspěšným absolventům Tranzitního programu společnosti Agapo “Ze školy do práce” proběhlo za účasti zástupce ombudsmana v prostorech naší Kanceláře.