Je těžké poměřovat mezi jednotlivými právy?

Na problémy s proporcionalitou neboli poměřováním vedle sebe stojících práv můžete narazit poměrně často. Co je důležité? Pokud jedno právo dostane přednost, zasahujeme do druhého co nejméně. Už to ví i studenti z Moravského gymnázia Brno.

Další středoškoláci si u nás vyzkoušeli, jak často může docházet ke střetu práva na soukromí s právem sdílet informace.

V simulovaném soudním řízení museli své názory přednést i obhájit.

Není jednoduché prosazovat názor, se kterým nejste zcela ztotožnění. I tuhle výzvu však brněnští středoškoláci zvládli skvěle.

Formulovali argumenty, které měly hlavu i patu.

Zvládli i pružně vyvracet tvrzení, se kterými přišla protistrana.

Za to velké díky!

Setkání (participační skupinu) jsme uspořádali v rámci projektu Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR), číslo projektu LP-PDP3-001. Projekt je součástí Programu lidská práva financovaného z Norských fondů 2014-2021 prostřednictvím Ministerstva financí.

Setkáním jsme si připomněli i výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte. Tak koukni na naše znění srozumitelné dětem.

Na obrázku je dívka prohlížející si Úmluvu o právech dítěte ve znění srozumitelném dětem.
Naše Úmluva o právech dítěte ve znění srozumitelném dětem je volně ke stažení z deti.ochrance.cz/umluva.