boxporn.org
pornbed.net
bdsmhd.net
pornobed.org
 

Musí soud zjišťovat můj názor, když rozhoduje o změně mého příjmení?

Ano. V roce 2015 to potvrdil také Ústavní soud. Rozhodl, že o tak zásadní otázce, jakou je změna příjmení, nemohou soudy zodpovědně rozhodovat bez kontaktu s tím, jehož se změna přímo dotýká.

Tento postup vyplývá z čl. 12 Úmluvy o právech dítěte, podle kterého má dítě, které je schopno formulovat vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se ho dotýkají (nejen tedy v případě změny příjmení). Názorům dítěte se musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a vyspělosti. Za tímto účelem se dítěti zejména poskytuje možnost, aby bylo slyšeno v každém soudním nebo správním řízení, které se ho týká.

Z toho tedy plyne, že soudkyně a soudci by měli zjistit názor dítěte přímo před soudem (nebrání-li tomu zvlášť významné okolnosti). Opačným postupem by mohlo dojít k zásahu do ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces, garantovaného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud ovšem dodává, že v žádném případě nelze z čl. 12 Úmluvy o právech dítěte dovodit, že by názor dítěte byl pro soud zavazující a že by tudíž nemohl rozhodnout odlišně od tohoto názoru. V opačném případě by totiž bylo jakékoliv soudní řízení nadbytečné – postačovalo by, aby se všechny dotčené osoby a orgány dozvěděly o názoru dítěte a z něj pak ve své činnosti nadále vycházely.

Celý text nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 3900/14 ze dne 4. listopadu 2015 je dostupný zde.

Sdílet stránku 
 
Mapa webu   -   O webu  -  Tisknout stránku   -   Přístupnost webu   -  
vyrobila Omega Design
 
dataLayer.push({'event': 'page'});