boxporn.org
pornbed.net
bdsmhd.net
pornobed.org
 
Úvodní strana > Jakými případy jsme se už zabývali > Škola > Výsledek maturitní zkoušky

Co když nepovažuji výsledek své maturitní zkoušky za správný?

Na ombudsmana se obrátilo několik studentů, kteří nesouhlasili s výsledkem některé z částí své maturitní zkoušky. Chtěli vědět, jak se mohou bránit a jestli je nějaká možnost, jak dosáhnout změny svého výsledku.

V první řadě je nutné písemně se obrátit na krajský úřad nebo ministerstvo školství a žádat o přezkum. Didaktický test přezkoumává ministerstvo školství. Ostatní části maturitní zkoušky (písemná práce, ústní zkoušky) přezkoumává krajský úřad. V žádosti o přezkum uveď konkrétní námitky (např., která otázka je hodnocená špatně a proč) a označ v ní důkazy (např. kontakty na spolužáky, kteří dosvědčí, že byl ve třídě při poslechu z angličtiny hluk). Na podání žádosti máš 20 dnů. Bližší informace a konkrétní termíny najdete na webových stránkách nové maturity  

Krajský úřad či ministerstvo pak mají povinnost zhodnotit výsledek zkoušky a zabývat se všemi námitkami, které nespokojený maturant ve své žádosti o přezkum uvedl. Vydají pak rozhodnutí, ve kterém původní výsledek maturitní zkoušky potvrdí, změní nebo zruší a nařídí opakování zkoušky. Vždy musí také vysvětlit, proč rozhodly právě takhle.

Pokud nesouhlasíš s verdiktem krajského úřadu či ministerstva, můžeš se obrátit na správní soud (krajské soudy a Městský soud v Praze). Žalobu je nutné podat do 2 měsíců od doručení rozhodnutí krajského úřadu či ministerstva (podrobnější informace nalezneš v letáku Soudní ochrana proti rozhodnutí správních orgánů). Soud může rozhodnutí úřadů zrušit a věc jim vrátit k dalšímu řízení. Krajský úřad a ministerstvo jsou rozsudkem soudu a zejména jeho právním názorem vázány.

Ombudsman může prošetřit pouze postup ministerstva školství a krajských úřadů, nikoli obsah jejich rozhodnutí. Jinými slovy, ombudsman zjišťuje, jestli úřady vyřídily žádost o přezkum v řádné lhůtě, jestli rozhodnutí odůvodnily a vysvětlily, proč rozhodly právě takhle, jestli ve svém rozhodnutí reagují a odpovídají na všechny námitky, které student proti výsledku zkoušky uvedl apod. Ombudsman se ale nemůže zabývat samotnou maturitní zkouškou a jejím výsledkem. Nemůže hodnotit, jestli známka, kterou student dostal, byla „správná“. 

Postup, jak poslat podnět ombudsmanovi, nalezneš popsaný zde. Je vhodné, pokud ke svému podnětu přiložíš kopii své žádosti o přezkum a výsledku přezkumu.

Sdílet stránku 
 
Mapa webu   -   O webu  -  Tisknout stránku   -   Přístupnost webu   -  
vyrobila Omega Design
 
dataLayer.push({'event': 'page'});