AKTUÁLNĚ: Dnes probíhá konference pro děti! Sleduj nás na streamu!

Rodičovství a mateřství

Napsala nám dvaceti šesti letá Petra a její šestnácti letý přítel Aleš. Petra je s Alešem těhotná, ale jeho rodiče si výslovně nepřejí, aby se spolu stýkali a aby spolu v budoucnu bydleli. Aleš chtěl s Petrou a poté i jejich dítětem žít. Alešovi rodiče však na Petru tlačili, aby šla na potrat nebo dala dítě do baby boxu. Alešovi dokonce vyhrožovali výchovným ústavem. Petra s Alešem také nevěděli, zda bude Aleš uznán jako otec dítěte a jaké bude mít dítě příjmení. Petru rovněž zajímalo, na jaké dávky bude mít jako matka nárok.

Vysvětlili jsme jim, že obecně není možné, aby rodiče Alešovi zakázali se s Petrou a dítětem vídat a stýkat. Otcovství je u nezletilého možné prohlásit před soudem s tím, že účast Alešových rodičů není nutná. Soud také může Alešovi přiznat ve vztahu k péči o dítě rodičovskou odpovědnost.

Potřebné informace by měl oběma budoucím rodičům poskytnout místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). O pomoc lze žádat i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. O dávkách by se Petra měla informovat na Úřadu práce.

Napsala nám patnáctiletá Julie s dotazem, zda může podstoupit potrat bez vědomí rodičů.

Podle zákona o umělém přerušení těhotenství rozhoduje dívka starší 16 let o těhotenství sama. K provedení potratu tedy nepotřebuje souhlas rodičů. Zároveň ale platí, že nemocnice musí informovat rodič o provedení potratu, pokud dívce ještě nebylo 18 let. V případě patnáctileté Julie tedy byl zapotřebí k potratu souhlas jejích rodičů.

Jsi v podobné situaci a nevíš, jak bojíš se, jak rodiče zareagují?

Neboj se. Pokud je to pro Tebe jednodušší, svěř se někomu, komu důvěřuješ (oblíbené učitelce, tetě, starší kamarádce) a požádej je, ať jsou Ti oporou. Existují také organizace, které ženám a dívkám v těchto případech pomáhají. Třeba Poradna pro ženy — zavolat jím můžeš i na jejich krizovou linku.

Napsala nám sedmnáctiletá Petra, která očekává za měsíc narození syna. Ptala se, zda má nárok na rodičovský příspěvek (případně porodné).

Rodičovský příspěvek

I jako nezletilý rodič máš automaticky část rodičovské odpovědnosti spočívající v povinnosti a práva péče o dítě. Ostatní složky rodičovské odpovědnosti (zastupování dítěte, správa jeho jmění) jsou pozastaveny až do nabytí plné svéprávnosti, tedy zpravidla do 18. narozenin. Abys mohla jako nezletilá sama požádat o rodičovský příspěvek či porodné, musí Ti být alespoň 16 let. V opačném případě za Tebe musí požádat zákonný zástupce, nejčastěji rodič.

Žádost se podává na úřadu práce v místě Tvého bydliště (můžeš podat osobně, nebo poslat poštou). Je potřeba k tomu použít předepsaný formulář. Ten získáš buď přímo na úřadu práce, nebo si je můžeš stáhnout zde. Měsíční výše rodičovského příspěvku není pevně stanovená. Můžeš si ji zvolit podle toho, jak Ti to bude vyhovovat.

  • Pokud jste však Ty ani otec dítěte ke dni jeho narození nepracovali, můžeš čerpat maximálně 10 000 Kč měsíčně.
  • Pobírat rodičovský příspěvek můžeš až do vyčerpání celkové částky.
  • Ta je u jednoho dítěte 300 000 Kč (u dvojčat či vícerčat 450 000 Kč).
  • Čerpat ale můžeš nejpozději do 4 let dítěte, případně do narození dalšího dítěte.

Pro další informace k rodičovského příspěvku můžeš nahlédnout do našeho informačního letáku.

Porodné

U porodného je to trochu složitější. U této dávky, na rozdíl od rodičovského příspěvku, úřad práce zjišťuje výši příjmů. Bude tak záležet na tom, zda žiješ s dítětem sama, nebo zda bydlíš s přítelem nebo s rodiči. Pokud úřad práce vyhodnotí, že máš na porodné nárok, dostaneš 13 000 Kč. Tato dávka se vyplatí pouze jednou.

Žádost se stejně jako u rodičovského příspěvku podává na předepsaném formuláři na úřadu práce.

Nebudeš-li si s něčím vědět rady, neváhej se zeptat pracovníků či pracovnic na úřadu práce. Poradí Ti. V případě problémů napiš klidně i nám.