boxporn.org
pornbed.net
bdsmhd.net
pornobed.org
 
Úvodní strana > Jakými případy jsme se už zabývali > Dluhy > Poplatek za komunální odpad

Co když za mne rodiče neplatí poplatek za komunální odpad?

Ombudsman se často dozvídá o problémech dětí, za které rodiče neplatili místní poplatek za komunální odpad. Jakmile nic netušící dítě dovrší 18 let, začne po něm příslušný obecní úřad vymáhat nedoplatek na poplatku, který mohl navýšit až na trojnásobek. Pokud navíc úřad nevymáhá nedoplatek sám, ale prostřednictvím exekutora, celková částka, kterou by měl čerstvě dospělý zaplatit, může vzrůst i o několik tisíc.

Jak je to tedy s poplatkem za komunální odpad a kdo má povinnost ho platit?

Pokud obec (na základě zákona o místních poplatcích) zavede místní poplatek za komunální odpad (děje se tak obecně závaznou vyhláškou), musí ho platit každý, kdo má v obci trvalý pobyt, tedy i dítě. Jestliže je poplatník nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku také jeho zákonní zástupci (rodiče) – dítě obvykle nemá vlastní majetek a rodiče vůči němu mají vyživovací povinnost. Pokud rodiče nezaplatí, uloží obecní úřad povinnost zaplatit platebním výměrem (nebo takzvaným hromadným předpisným seznamem). Právě vzhledem k tomu, že nezletilí poplatníci obecně nejsou finančně soběstační, ombudsman předpokládá, že až na odůvodněné výjimky vyměří obecní úřad místní poplatek zákonnému zástupci. Pak by platbu vymáhal po zákonném zástupci-rodiči, nikoli po dítěti.

Ombudsman může pomoci, pokud zjistí, že úřad jednal nezákonně (vyměřil poplatek v rozporu s právní úpravou) nebo se dopustil jiných pochybení. Rovněž může posoudit zákonnost daňové exekuce (jestliže nedoplatek vymáhá sám obecní úřad). V případech exekucí prováděných soudním exekutorem ochránce dlouhodobě kritizuje obce, které k podání návrhu na nařízení exekuce využívají advokáty (doporučuje pak napadnout neúčelnost právního zastoupení, a to námitkami proti příkazu k úhradě nákladů exekuce). Pokud by snad soudní exekutor dosud vedl k jedné osobě několik samostatných exekucí pro několik nedoplatků, ombudsman doporučuje okamžitě u exekutora podat návrh na spojení exekučních řízení (náklady exekuce jsou pak jedny).

Další informace najdete v informačních letácích Postup obcí při zpoplatňování komunálního odpadu  a Exekuce – nejčastější dotazy 

Sdílet stránku 
 
Mapa webu   -   O webu  -  Tisknout stránku   -   Přístupnost webu   -  
vyrobila Omega Design
 
dataLayer.push({'event': 'page'});