boxporn.org
pornbed.net
bdsmhd.net
pornobed.org
 

Nesu odpovědnost za škodu, kterou způsobím?

Ochránci napsal jedenáctiletý Josef a ptal se, jestli je odpovědný za škodu, kterou způsobil sousedovi, když mu míčem rozbil okno.

Ochránce Josefa informoval o tom, že zákon nestanoví věkovou hranici, od kdy je nezletilé dítě odpovědné za škodu. U nezletilých je předpokladem jejich odpovědnosti za škodu rozumová schopnost spočívající ve schopnosti posouzení následků svého jednání a dále schopnost ovládnout své jednání. Oba tyto předpoklady musí být splněny zároveň a plně (což u jedenáctiletého Josefa s nejvyšší pravděpodobností jsou). Osoba povinná vykonávat nad nezletilým dítětem dohled (např. rodiče, pěstouni, dětský domov, škola, mateřská škola) je odpovědná v případě, že zanedbala náležitý dohled nad nezletilým. Jsou-li uvedené podmínky odpovědnosti za škodu splněny jak u nezletilého dítěte, tak i u osoby povinné vykonávat dohled, odpovídají za škodu oba, a to společně a nerozdílně. Pokud nezletilé dítě není schopno ovládnout své jednání a posoudit jeho následky (např. děti v útlém věku), odpovídají za škodu způsobenou nezletilým dítětem pouze osoby, které jsou povinny vykonávat dohled za předpokladu, že dohled zanedbaly.

Společná a nerozdílná odpovědnost znamená, že poškozený soused by se v daném případě mohl domáhat náhrady celé způsobené škody na kterémkoli z nich a mezi sebou se poté nezletilé dítě a osoba povinná dohledem nad ním vypořádají podle své účasti na vzniku způsobené škody. Je však možné, že rodina má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu a plnění bude hrazeno z pojistky.

Sdílet stránku 
 
Mapa webu   -   O webu  -  Tisknout stránku   -   Přístupnost webu   -  
vyrobila Omega Design
 
dataLayer.push({'event': 'page'});