boxporn.org
pornbed.net
bdsmhd.net
pornobed.org
 
Úvodní strana > Jakými případy jsme se už zabývali > Ostatní > Odpovědnost za škodu-dopravní

Nesu odpovědnost za škodu, kterou jsem způsobil provozem dopravního prostředku?

Na ochránce se obrátil šestnáctiletý Daniel s dotazem, zda odpovídá za škodu, kterou způsobil při dopravní nehodě na svém motocyklu.

Ochránce Daniela informoval o tom, že pokud jde o škodu způsobenou dopravním prostředkem (pozn. nezletilý může mít od 15 let řidičské oprávnění k řízení motorového jednostopého vozidla s nižší kubaturou), je nezletilý odpovědný podle občanského zákoníku za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Odpovědnost má i tehdy, pokud škodu jeho motorovým vozidlem způsobil někdo jiný. Pokud se jeho vozidla někdo zmocnil proti jeho vůli nebo bez jeho vědomí, ale on, jako vlastník vozidla, to umožnil svou nedbalostí, pak za způsobenou škodu odpovídají společně. Osoby, které jsou povinny vykonávat nad nezletilým dítětem dohled (rodiče, pěstouni, dětský domov, škola, mateřská škola), nenesou v těchto případech za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku odpovědnost.

Jestliže však nezletilý způsobí škodu řízením motorového vozidla škodu a vozidla není jeho a nemá ani řidičské oprávnění, pak za škodu odpovídá buď sám,  nebo společně s osobou, která je povinna vykonávat nad ním dohled. Záleží přitom na okolnostech (např. jestli bylo vozidlo, kterým škodu způsobil, zabezpečeno proti použití cizí osobou apod.) 

Sdílet stránku 
 
Mapa webu   -   O webu  -  Tisknout stránku   -   Přístupnost webu   -  
vyrobila Omega Design
 
dataLayer.push({'event': 'page'});