boxporn.org
pornbed.net
bdsmhd.net
pornobed.org
 
Úvodní strana > Jakými případy jsme se už zabývali > Dluhy > Exekuce za školné či telefon

Nezaplatil jsi školné nebo telefon?

Lidové noviny zveřejnily informaci o tom, že studenti dluží miliony vysokým školám. Školy evidují asi deset tisíc dlužníků, kteří nezaplatili poplatky za prodloužení studia. Až tisícovku z těchto studentů čeká exekuce. Kromě vysokých škol studenti nejčastěji dluží bankám a mobilním operátorům.

Nejlepší je platit včas, a když už dluh vznikne, snažit se s věřitelem dohodnout na splátkovém kalendáři. Vždy je lepší nenechat věc dojít až k exekuci, s tou se vám splácení dluhu o dost prodraží.

Se samotnou exekucí ti ombudsman nepomůže, protože není oprávněn přímo prověřovat postup soudních exekutorů ani jejich komory. Může jen prověřit postup ministerstva spravedlnosti, případně předsedy soudu, kteří nad exekutory vykonávají státní dohled.

Aby mohlo dojít k exekuci, musí existovat tzv. exekuční titul. Nejčastěji jde o rozhodnutí soudu ukládající určitou povinnost. Může se jednat také o rozhodčí nález, rozhodnutí správního orgánu či třeba notářský nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti.

Některá z těchto rozhodnutí mohou být vykonatelná, přestože jsi se o nich nikdy nedozvěděl. Důvodem jsou speciální pravidla doručování (takzvané náhradní doručení), která se mohou uplatnit pro případ, že si nevyzvedáváš zásilky na adrese svého trvalého pobytu, případně se na této adrese vůbec nezdržuješ a nevyužil jsi možnosti nahlásit ohlašovně (obecnímu úřadu v místě svého trvalého pobytu) adresu, na kterou vám mají být doručovány písemnosti. Proto pak mají někteří dlužníci pocit, že na ně exekuce „padla“ jak blesk z čistého nebe. Pokud by ale při doručování skutečně došlo k chybě, můžeš se proti exekuci bránit u soudního exekutora návrhem na zastavení exekuce ve lhůtě 30 dnů od doručení vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce.

Pokud si nejsi jistý/á existencí svých dluhů, o kterých již v minulosti mohl rozhodnout soud a ty ses se to nedozvěděl (například proto, že si nevyzvedáváš poštu nebo se na adrese trvalého pobytu nezdržuješ), můžeš u okresního soudu podle svého bydliště nahlédnout do spisů z takzvaných nalézacích řízení. Stejně tak můžeš nahlížet do spisů týkajících se soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce (úplné informace o průběhu exekuce však získáš z exekučního spisu vedeného soudním exekutorem).

Sdílet stránku 
 
Mapa webu   -   O webu  -  Tisknout stránku   -   Přístupnost webu   -  
vyrobila Omega Design
 
dataLayer.push({'event': 'page'});